Moesmunt carnaval

Carnavalsmunten 2020:

Het plan van de gezamenlijke horeca Schaijk:

Vanaf 2004 is de gezamenlijke horeca Schaijk overgestapt naar 1 carnavalsmunt voor alle clubs, de “Moesmunt”. Een en ander is besproken en uitgelegd in de algemene ledenvergadering van maandag 1 december 2004 in De Postduif. De meeste clubs waren hier vertegenwoordigd en er zijn d.m.v. het beantwoorden van diverse vragen onduidelijkheden weggewerkt. Na afloop waren de reacties over het algemeen zeer positief.

Waarom één munt?
De hoofdredenen hiervoor zijn het niet meer verantwoordelijk willen en kunnen zijn voor de geldigheid van meer dan 70 verschillende bonnen en munten in allerlei vormen en maten en in diverse uitvoeringen en kleuren. Sommige zijn in een nieuwe versie in omloop gebracht waarbij de “oude”dan niet meer geldig zijn, andere zijn (bijna) onherkenbaar geworden door het gebruik.

De horeca kon niet meer instaan voor het eventueel in omloop komen van “valse” bonnen. Zeker gezien deze tijd waarin het zelfs al moeilijk genoeg is om vals geld van echt te onderscheiden, is dat met bonnen helemaal niet meer te doen.
Misbruik is niet meer uit te sluiten en zou voor alle partijen zeer vervelend zijn.
De horecavereniging heeft de koppen bij elkaar gestoken en daaruit is na goed overleg het volgende idee ontstaan wat in 2004 tot uitvoer werd gebracht.

De uitvoering:

  • De horeca laat voldoende nieuwe munten maken in 1 maat en 1 kleur. Ook komt er een munt in een andere kleur welke de waarde van een “vijfje” zal hebben.
  • Deze munten zijn alleen te koop in de voorverkoop op vaste tijden in de week voor carnaval.
  • De data en tijd van het afhalen van de bestelde munten wordt o.a. op deze site bekend gemaakt.
  • De munten dienen vooraf te worden besteld middels een bestelformulier.
  • Het bestelde aantal dient te worden afgenomen en contant te worden betaald bij het afhalen op de genoemde voorverkoop adressen.
  • De munten zijn geldig van carnavalsvrijdag t/m de carnavalsdinsdag in alle aangesloten horecabedrijven. Deze staan hieronder genoemd.
  • Tijdens de carnaval worden in de horecabedrijven alleen “eigen” munten verkocht die alleen bij de betreffende bedrijven geldig zijn.
  • Er worden geen andere munten of bonnen meer aangenomen. Men kan dus betalen met of de Moesmunt of de munten van de zaak waar men zich bevind.

Moesmunten met verschillende logo's en waarde

De prijs:
De prijs van de “groene moesmunt” bedraagt in 2020 € 2,35 per stuk.
De prijs van de “oranje moesmunt” bedraagt in 2020 € 11,75 per stuk.

Tot op heden hebben zich de onderstaande bedrijven aangemeld om mee te doen met de “Moesmunt” en is dus ook alleen te gebruiken bij onderstaande bedrijven:

Munten afhalen uitsluitend op donderdag 13 februari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij De Potter.

  • Betaling via bank: Bedrag dient uiterlijk dinsdag 11 februari op rekeningnummer NL90RBRB0851614957 t.n.v. Horeca Collega’s Schaijk te zijn gestort
  • Geld voor contante betaling tijdig aanvragen bij de bank

Downloaden van het bestelformulier kan hier.

Deel dit met anderen