Clubvergadering 25 maart 2019

DATUM: Maandag 25 maart 2019
TIJDSTIP: 20.30 uur 
PLAATS: De Potter
Afwezig: Joep Manders, Anne Sinnema, Henk Hendriks, Twan van Horssen, Edwin Kouwenberg

1. Opening en vaststellen agenda
a. Gisteren bij Halfvasten geweest omdat C.V. Goei Geknoei meedeed. Erg gezellig! Het verschil in bouwstijlen onder de verschillende dorpen/steden was enorm.

2. Mededelingen
a. Graveren van de medailles voor vrijdag a.s. bij Egbert Manders.

3. Verslag clubvergadering 19 november 2018
a. Notulen zijn akkoord bevonden door de vergadering.

b. Kascontrole

  • NicoleLoeffen, Twan van Horssenen, Stijn van Lith hebben kascontrole gedaan. Stijn voert het woord namens deze 3. Het ziet er allemaal perfect uit. Door allemaal akkoord bevonden en getekend
  • 3 nieuwe personen voor het nieuwe jaar. Ingrid Spierings, Stijn van Schaijk en Remco van Nistelrooij
  • Komend jaar zal Arie proberen het al eerder klaar te hebben. December 2019 heeft zijn voorkeur. Mocht dit niet lukken dan wordt het net voor de clubvergadering van Maart 2020

4. Evaluatie carnaval
a. Vrijdag
– geen opmerkingen

b. Zaterdag
– muziek hard in de tent.
Moeskoningin (Auke de Vent) en Zilveren Moestop (Roy van Boekel) in 1 blok was prima.

c. Zondag
– helaas geen zonnig weer voor de jeugdoptocht
– Moesbakkus voor Marie-José van de Ven

d. Maandag
– Er is veel contact geweest met verschillende personen. Meteoconsult, burgemeester etc. omtrent het weer. Er is besloten door op basis van de voorspellingen die we kregen de optocht gewoon op de normale tijd te laten starten. Clubs hebben flink moeten werken om alles op tijd klaar te krijgen. Complimenten voor de wagenbouwers. Ook een applaus voor de commissie optocht dat het weer allemaal gelukt is. Henk Bongers was ook weer onmisbaar.

e. Nieuwe route optocht
– Voor buitendorpse bezoekers was het onduidelijk dat er een nieuwe route was.
 – Ontbinding was volgens verschillende aanwezigen niet goed. Het laatste stuk was onduidelijk. Clubs onthalen is mooier. Volgend jaar zijn er meerdere woningen bewoond en kan het drukker zijn. Op het laatst waren er niet heel veel bezoekers meer. Clubs zijn toch op zoek naar een centrale plek waar ze samen kunnen ontbinden.

Er stonden hekken bij de invalswegen, alleen die zijn verplaatsbaar. Helaas niet genoeg vrijwilligers om overal bij te staan. Als de binnenring doorbroken word is het open. Iedereen moet er voor waken dat de hekken gesloten worden als er een carnavalswagen door heen moet. Borden worden al vroeg gedraaid. Binnenring wordt om 11uur helemaal afgesloten. Elk jaar staan er wel auto’s in de weg. Aanwonende hebben allemaal bericht gehad dat er op de zondag en maandag een optocht door hun straat komt, om daar rekening mee te houden met het parkeren van de auto’s. Publicatie verspreiden over de route en ook de winkels hierin betrekken.

– Bij de afzetting bij de Jumbo zou het mooi zijn om door een club de andere clubs te onthalen. Dit jaar was het door technische problemen bij DWSG de Wulpse Hertjes helaas niet gelukt.
– Moestempel stond er mooi bij, sfeervol. Diegene die daar mogen zitten hebben een lange zit. De mensen komen te vroeg, om 12uur waren de eerste bezoekers er al. Om 15.15 uur trokken de eerste deelnemers van de optocht pas langs. Enige entertainment zou wenselijk zijn. De Moestempel is via het Europaplein makkelijk te bereiken om de gasten te ontvangen zodat ze wat later hoeven te komen.
– Er zijn niet echt grote gaten in de optocht geweest, alleen in het begin.
– Pleinfestijn voorheen door de clubs en nu door de Raaf georganiseerd. Is dit jaar niet helemaal goed gegaan. Het was een “achteraf feestje” en geen echt onthaal. Het zou mooi zijn als een club zich hier voor leent om dit te organiseren. Eventueel in samenwerking met de Moestempel, omdat ze volgend jaar voor het 11e jaar er komen te staan. Er zijn nog clubs die niet meedoen aan de optocht die er misschien voor te porren zijn.
– Veiligheid,als er van een wagen iets los zit en je wilt het afbreken zorg ervoor dat het veilig gebeurd, en laat het gedeelte niet op enkele cm’s van het publiek vallen.
– Bij de buitendorpse “wagens” langs de route in de Bossestraat was er dit jaar open vuur, hier is door de commissie aandacht aan geschonken en ook door de BOA.

f. Prijsuitreiking; Mooi dat er weer jongere clubs meedoen. Helaas dat er veel mensen na hun categorie weer vertrekken, waardoor het in de zaal niet heel druk was. Er gingen geruchten rond dat de prijsuitreiking erg lang duurde, maar door de aanwezigen van de vergadering wordt dit stellig verworpen.
– De puntenlijst met de uitslagen is voer voor discussie, mooi om te zien was dat clubs met een lage uiteindelijke positie, toch heel hoog op bijvoorbeeld idee kunnen scoren.

g. Dinsdag; nieuwe locatie, afgezet gebied.
– Er werd tijdens de Goapmerrege door een club te vroeg de wagen weggetrokken zonder overleg en zonder dat de bezoekers dit wisten. Deze moesten snel aan de kant springen, dit kan echt niet!
– Het zou mooi zijn als alles op 1 plek zou zijn, officieel gedeelte en tegels leggen. De tent van pleinfestijn zou eigenlijk al weg moeten zijn, deze stond nu nog in de weg. Volgend jaar komt deze tent er niet meer te staan. Commissie optocht en commissie Goapmerrege gaan volgend jaar samen rond de tafel zitten om tot een ander oplossing te komen. iii. Hetevenemententerrein is goed bevallen. Fijn dat als je uit de tent komt er geen auto’s rijden. Voorstel is om vanuit elke club 1 persoon aan te wijzen om samen met Wouter van cie optocht elkaar te wijzen op de hekken bij de afzettingen.
– Boerke moes verbranden op het evenemententerrein was perfect, genoeg ruimte. Helaas is de rommel van pleinfestijn niet goed opgeruimd.

v. Afsluiting was goed dit jaar, een waardige afsluiting van de carnaval.

5. Ideeën carnaval en toekomst (open vraag aan iedereen voor nu en in de toekomst)
a. Carnaval is een belangrijk feest voor het Moesland. Onze nostalgie met de jeugd en de grote optocht moet blijven bestaan. Wij willen de jeugd betrokken houden, blijven bouwen en een feest vieren. We willen graag een keer een discussie starten met jullie om te zien wat we kunnen doen. Moet er een nieuw evenement komen o.i.d. wij horen graag jullie ideeën. Op de volgende clubvergadering willen we dit graag laten terugkomen. Ook 11-11 bal ideeën zijn welkom. Deze vraag zullen we ook bij jongerencarnaval en jeugdcarnaval neerleggen. Carnaval is voor jong en oud, dit moeten we proberen zo te houden.

6. Beleid bouwplaatsen Waterstraat
– Marieke presenteert het beleid aan de vergadering. Voor iedereen is het duidelijk. Belangrijk punt is dat clubs altijd in eerste instantie zelf moeten zoeken naar een bouwschuur.
– Er worden nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd.

7. Implementatie AVG binnen stichting carnaval
a. Vorige keer over gesproken. Om in te kunnen schrijven moet je een hokje aanvinken met de volgende tekst:

ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten en wedstrijden van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, social media, flyers en posters en overige marketingaspecten t.b.v. promotiedoeleinden van Stichting Carnaval de Moeslanden

b. We bekijken nog wat we verder moeten doen volgens de voorschriften. We komen hier indien nodig nog op terug.

8. Beleef Schaijk!
a. Samenwerking tussen MKB, bruisend Schaijk en Stichting Carnaval de Moeslanden. Namens de stichting zit Joost GVK in de organisatie. Hij geeft een presentatie met wat ons te wachten staat. Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Aanmelden bij Yvon de Kleijn.
b. Er komt een timetable op verschillende plekken te hangen zodat iedereen weet waar hij/zij moet zijn.
c. Dit wordt een terugkerend evenement.

9. Agendapunten clubs
a. Gezamenlijk inkoop carnavalsmateriaal

– Kosten van een wagen zijn voor enkele jeugdige clubs erg duur. Wellicht is het handig om met meerdere clubs in te kopen om de kosten te drukken. Hier is nog geen plan voor, maar indien er interesse is dan horen we het graag. Op dit moment parkeren we dit nog aangezien vanuit de vergadering blijkt dat jeugdige clubs beter om bij de wat oudere clubs te informeren waar ze gaas etc. inkopen.
– Een andere oplossing is om een prijsafspraak maken bij een 3e partij waar iedereen zijn spullen kan halen. (eventueel met clubs onderling afstemmen via de bouwers van het Moesland app)
– Als er clubs stoppen, geef je spullen dan door aan andere clubs. Onderstellen, bewegingen etc.

10. Rondvraag en sluiting
Evelien Verhaaren bedankt de stichting voor de steun bij de halfvasten.
– Wouter: tractor van de jeugdcarnaval had wat problemen
Daniël van den Berg, dat is nu inmiddels opgelost. Te weinig tijd om het nog te maken voor de grote optocht.

Volgende clubvergadering maandag 18 november 2019

Deel dit met anderen