Moesmunt Schaijk carnaval

Nieuws omtrent de Moesmunt en de vouchers

De gezamenlijke horeca komt met een persbericht betreffende de Moesmunt en de vouchers die zijn uitgegeven aan degene die al Moesmunten hebben ingeleverd bij de Potter op de inleveravond. Hieronder het bericht:

Beste Moeslanders,
Via deze weg willen wij jullie opheldering geven en veelgestelde vragen beantwoorden over de gang van zaken omtrent de Moesmunt.
Vooropgesteld willen wij de stelling dat de Schaijkse horeca inmiddels ruziënd over straat gaat ontkrachten. De waarheid staat hier namelijk lijnrecht tegenover, daar waar de (nog deelnemende) horeca als eenheid staat voor wat betreft de Moesmunt. Dit houdt in dat het onderstaande statement geschreven is vanuit de volgende partijen: Smullerij Smoes, Smaak, De Notaris, De Potter en Nieuw Schaijk, waarmee we vanaf de dag dat de problemen zich aandienden een open dialoog hebben gehouden en overleg hebben gevoerd.
Daarbij achten wij het noodzakelijk om te vermelden dat er in 2014 met alle betrokken partijen afspraken zijn gemaakt waarin staat dat de gezamenlijke horeca aansprakelijk. Is voor de moesmunt en niet alleen de Moesmuntcommissie, deze afspraken zijn door alle (destijds 12) deelnemende partijen ondertekent.

Overzicht situatie Moesmunt:
Na inlevering van de Moesmunten tijdens de Carnavalsperiode in mei 2022 zijn wij tot de ontdekking gekomen dat er sprake was van een behoorlijk kastekort. Tegelijkertijd waren wij ons ervan bewust dat er naast dit tekort ook nog een aanzienlijk aantal moesmunten in omloop was. Omdat we als Schaijkse gezamenlijke horeca (incl. De Raaf) met een oplossing wilden komen, hebben we direct na afloop van Carnaval in mei ’22 een vergadering belegd met als doel om:
A) Het kastekort samen te dragen met alle deelnemende bedrijven
B) Met een gezamenlijke gepaste oplossing te komen voor alle moesmunten die nog in het bezit waren van onze gasten.

Twee dagen na het eerste overleg heeft De Raaf ons per mail laten weten het volledige bedrag op te eisen en verder niets meer met de Moesmunt van doen te willen hebben.
Door de overige betrokken partijen is besloten dat het banksaldo over de ingeleverde munten in mei verdeeld zou worden, resulterend in een verlies per deelnemend horecabedrijf naar rato:

De Raaf € 1515,51
Smaak € 517,59
Smullerij Smoes € 1171,24
De Potter € 18.960,42
De Notaris € 285,12

Inmiddels hebben de commissieleden aangetekende brieven en een conceptdagvaarding ontvangen van De Raaf om ze voor hun verlies van € 1515,51 persoonlijk aansprakelijk te stellen.
Als huidige commissie kunnen we oprecht zeggen altijd als team te hebben gewerkt en de geldzaken gezamenlijk te hebben behartigd, waarbij voor de inflatie, aanschaf nieuwe munten en polsbandjes altijd een verrekening heeft plaatsgevonden per munt zodat er naar rato is bijgedragen.

Informatie betreffende inzamelingsactie en voucherregeling
Bij de inzamelingsactie die op 1 december 2022 heeft plaatsgevonden zijn er circa 13.000 munten ingenomen, waarvoor vouchers zijn uitgegeven. Hiermee nemen we met de overgebleven horeca onze verantwoordelijkheid, welke tevens ligt bij alle deelnemende bedrijven van de afgelopen achttien jaar.

Ons aanbod is als volgt: Voucherbezitters kunnen op de eerste avond van aanstaande carnaval, vrijdag 17 februari 2023, de vouchercheques inwisselen voor carnavalsmunten. Drie vouchermunten worden twee carnavalsmunten, welke alleen te besteden zijn tijdens carnaval 2023 bij deelnemende bedrijven (De Notaris, de Potter en Smullerij Smoes in de Moeshütte). Het omwisselen vindt alleen plaats op de eerdergenoemde avond.
Om diegene die toch nog Moesmunten thuis heeft liggen nog eenmalig de kans te bieden deze in te wisselen voor een voucher, kunnen zij aanstaande donderdag (15 december 2022) munten inwisselen voor een voucher. Dit vindt plaats tussen 19:00 en 20:00 bij de Potter. Na dit moment nemen we geen Moesmunten meer aan.

Agenda omtrent inwisselen:
Donderdag 15 december 2022:
Van 19:00 tot 20:00 uur Laatste mogelijkheid om Moesmunt in te leveren voor voucher

Vrijdag 17 februari 2023:
Van 19:30 tot 22:30 Vouchers omwisselen naar carnavalsmunten 3=2 bij De Moeshütte

Gehele carnaval 2023:
Carnavalsmunten geldig bij de deelnemende bedrijven

Tot slot rest ons te vermelden dat reeds verstrekte vouchers voor de ingeleverde munten, zoals afgesproken, ook weer terug gewisseld kunnen worden tegen de eerder ingeleverde Moesmunten, dit is mogelijk donderdag 15 December van 19:00 tot 20:00 uur bij De Potter.

Wij hopen jullie middels dit statement voldoende geïnformeerd te hebben over de gang van zaken en tevens een passende oplossing te bieden. Wij danken jullie voor het begrip en hopen jullie snel weer te zien.

Namens,
Nieuw Schaijk
Keurslagerij van Kraaij
Toonen Partyverhuur
De Potter
De Notaris