René van Rooij

Rene van Rooij speelt sinds 1999 bij de Braborockers van WC Experience. Als groot fan vond René het een eer om mee te ‘mogen’ spelen. Tegenwoordig wil ie daar gewoon geld voor hebben! Ontwerpt, bedenkt en voert uit, samen met Patrick Marcelissen. Runt een eigen reclame/productiebureau/studio en treedt ook samen met zijn drinkebroeder Hans van Erp op, onder de naam Pap en Pudding. Schrijft, arrangeert en componeert ook voor anderen.

En naast dat alles schrijft René ook nog columns voor www.deoptocht.nl. En ook nog zoals het hoort; in het dialect!

Columnist voor deoptocht.nl; René van Rooij

Noaweeje

Ja beste lezers, de Carnaval en zélfs ’t halfvastenbal zit ‘r alwir op. Sunt, sunt en nog ’s sunt! Ik heb trouwens mi de halfvastenoptocht gin Schoijkse wagens gezien, of lig da oan mijn? Zo ja, sorry, zo nee: wurrum eik nie?! Mar goed terug noar de carnaval. Zoals gullie misschien wel wit kijk ik ’t mi de carnaval calorietechnisch nie zo heel erg nauw een en da din ik dus ok de 2012-versie nie. Ik ben verkleed geweest ès unne sticker: Ik bleef overal plekke…..én als badkuip: Ik liet m’n eige overal vollope!

Da zô’n daag d ‘r uitwerking nie misse op munnen darmflora zal ullie niks verbazen: Hil m’n binnewèrrik waar danig overstuur. Donderdags noa de carnaval en ’t kasteleinsbal, ha ik ’n afspraak bè de graazie um wa dinger oan munnen auto te loate reparere (ik rij únnen ouwen Amerikaan, en da zén krek vrouwe: Ge hangt ‘r meer geld oan as dagge d’r in zit). Terwijl munne vaasten monteur (Robert) z’n eige boog over de probleme mi m’n slagschip liep ik zo links en rechts wa gevoarlijke gassen te loate ontsnappe van de daag erveur…….en jawel hoor! Ik vuulde da ’t onvermijdelijke moes gebeure! Ik poep ’t liefst op munnen eige porceleinen troon, mar wa moet gebeure, moet gebeure! In z’n kantorke zaat ’n WC gelukkig, en Van Rooij trok z’n eige doar ‘ekkus’ terug.

Ik zal jullie de smeuiige details bespoare, mar ’t waar van ongekende klasse en ’t din nog zeer ok nog ok! Pffff! Ik waar blij da ik doar nie veul langer mi rondgelope heb da kan ik oe verklappen. Ik trok únnen hoop papier van de rol en ging op munnen rechtsen bil hangen zoda ik er bè de linkse mi mun papierke onderdur kon…….”KNAK” zin de pin woarmi d’n bril aon dieje kant vastzaat, en ik kon m’n eige nog nét tegehouwe zo da’k er nie vanaf viel. “Goffer, da heb ik wir” docht ik nog. Mar goed. Ik veegde m’n eige wijer af, en liep wir de graazie in, woar da Robert al stond te vloeken: De lucht ha z’n eige ok al ’n bietje in de graazie verspreid schijnbaar.

Hij rieps iets van: “da’s toch nie normaal” en hij zette de deur die van z’n kantoor noar buite ging, wagenwijd open, ondanks de iele temperatuur. Ik ha schik uiteraard, want ’n bietje trots waar ik toch wel, da zulde begrijpe. Ik giechelde wa um z’n reactie en ’n minuut of 3 loater moes ok de grote roldeur ‘r oan geleuve. Hij slingerde ‘m wagenwijd open um da’t ie zin dettie anders van z’n eige af zu goan.

Ondanks da munnen monteur nie echt vrolijk wier van munnen groten boodschap besloot ik toch mar op te biechten da ‘k ok nog ’s zunnen bril durdemidda ha gezete…….eerlijkhèd boven alles he?! Toen ie kloar was mi munnen auto beloofde ik ‘m da ik zo snel meugelijk únnen neijen bril vûr ‘m zu goan kope………Hij zin terwijl ie me noar buiten joeg mi mun grote sloep: “Hoast oe eige mar nie en brengt ‘m vandeweek mar unne keer, want de kommende dage durft doar zeker te wete niemand mèr te goan schijte, rèine vuilak”! Trots es unnen hond mi zeuve lullen reej ik ’t industrietreintje af terwijl ik zachtjes “OJ, als ik m’n bil optil” zong………………Noaweeje van unne geweldige carnaval!

Houdoe wanne!

Deel dit met anderen