Clubvergadering 9 maart 2015

DATUM: Maandag 9 maart 2015
TIJDSTIP: 20.30 UUR
PLAATS: Partycentrum De Raaf

AGENDAVOORSTEL:

01. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Agenda akkoord. Roy geeft Prins Joep het woord. Joep vertelt enthousiast over de prachtige carnaval en dat hij er met prinses Alice enorm van genoten heeft.

02. MEDEDELINGEN
A. Opbergen onderstellen
Roy licht toe dat er een aantal onderstellen niet zijn binnen gezet na de carnaval. Dit is door leden van de raad van elf alsnog gedaan.
Walter Loeffen voegt toe dat er twee onderstellen na het opruimen ij november buiten zijn geplaatst (Tis Wa en gefuseerde jeugdclubs: Moi War). Het verzoek om dat niet meer te doen.

03. VERSLAG CLUBVERGADERING 27 NOVEMBER 2014 EN EXTRA CLUBVERGADERING 27 JANUARI 2015
Actiepunt mbt ordecommissarissen is uitgevoerd, overleg is succesvol verlopen geeft Wouter aan. Dit jaar weinig gaten daardoor in de optocht. Frank bevestigt dit.

Actiepunt mbt betrekken van de jeugd, sessie is succesvol geweest. Aantal zaken worden geïmplementeerd, waaronder een WhatsApp groep.

Actiepunt schaal ook succesvol afgerond.

Verder geen opmerkingen over de verslagen.

04. EVALUATIE PRONKZITTINGEN EN CARNAVAL – NIEUWE DATA 2015/2016
Geen opmerkingen tav pronkzitting.

Laatste wagen in de optocht werd als hinderlijk ervaren. Zowel het aanzien als alcoholgebruik. Wouter heeft de club er tweemaal tijdens de optocht op aangesproken.

Ge Kunt Me Wa heeft een wagen gekocht Jos Jacobs vraagt wat hier aan te doen omdat het niet de bedoeling is dat het een wedstrijd wordt voor mooist gekochte wagen. Mark van Zandvoort geeft aan dat het wel beter is dan vorig jaar. Walter Loeffen geeft aan dat dit ook geldt voor loopgroepen. Voorstel vergadering: Vooralsnog als incident beschouwen en pas actie ondernemen als het een trend wordt.

Roy vraagt hoe de clubs het alcoholbeleid hebben ervaren. De juiste man (Johnny) op de juiste plek. Communicatie vooraf erover was duidelijk.

Tijdens het Pleinfestijn is een “zuipkar” langsgekomen, dit is niet de bedoeling. Wouter pakt dit op met de commissie.

De prijsuitreiking duurde wat lang. Het publiek stond vrij ver achter in de zaal. Publiek stroomde redelijk snel weg na uitreiking; kleine erehaag aan het eind. Protocol heeft aandacht voor de snelle doorloop van de avond. De foto’s van de deelnemers worden weer getoond tijdens de prijsuitreiking van komend jaar. Roy vraagt de vergadering hierover na te denken. Hofkapel heeft veel muziek gespeeld. Maarten Hendriks spreekt dit tegen, aangezien ze aanzienlijk minder hebben ten opzichte van andere jaren. Tijdens het uitreiken van de schaal en op dinsdag (uitreiken en inleveren) zal de wals van de wagenbouwers voortaan gedraaid worden.

05. KASVERSLAG
Dennis geeft aan dat er geen opmerkingen zijn. Alles zit netjes en overzichtelijk in elkaar.

Gerrie geeft aan dat het eigenlijk 4 administraties zijn: stichting, jeugdcarnaval, braderie en zomercarnaval.

Kas akkoord.
Kascontrole komend jaar door: Remco van Nistelrooij (Maf Mar Moi) en Daniel (Schon Gekwakt). Mark van Zandvoort (Stichting).

06. TOEKOMST MOESLANDS CARNAVAL – ACTIES NAV SPEERPUNTEN
Roy ligt toe dat er nav de SWOT analyse al een aantal speerpunten zijn geformuleerd en ook al uitgevoerd. Maar dat ze met name vanuit de clubs zelf zijn gekomen.

Jeugd meer betrekken: WahtsApp en Facebook voor bouwers. Jeugdclubs zijn gejureerd bij grote optocht.

Samenwerken met andere partijen: SchaijkEenWereldDorp benaderd voor de braderie op het Europaplein.

Trots van de optocht: Schaal van Maf Mar Moi.

Volgend jaar komen we terug met een gedegen actieplan.

07. VOORBEREIDING BRADERIE
Gerrie ligt toe dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Op Piet Paaltjes Plein voor kinderen met activiteiten.
Oproep om te posten bij kassa’s, Gertjan is ziek, dus Fons pakt dat op. Iets later dan normaal daardoor. Oproep om je te melden bij Fons

08. VOORBEREIDING ZOMERCARNAVAL
Dit jaar 12 en 13 juni en zal het 11-jarig bestaan gevierd worden. Programma met landelijke artiesten. Vooralsnog niets te melden, programma volgt direct na de braderie.

09. VERZEKERING
Roy geeft aan dat er regelmatig over gesproken wordt, zo ook de laatste keer door Peter Klievink. Dit jaar een schadegeval, dus belangrijk het vandaag te bespreken. Het voortbewegen van een wagen door een traktor wordt op verzekering van de bestuurder verhaald. Verzekering zal vragen naar een gekeurde kar. Dat is niet het geval, dus kan er een probleem ontstaan. Roy vraagt de wagenbouwers hier nadrukkelijk rekening mee te houden. Arie vult aan dat de verzekering ook geldt voor de bouwloods. De volgende vergadering zal hier op terug gekomen worden.

10. AGENDAPUNTEN CLUBS
Geen punten.

11. NIEUWE LEDEN COMMISSIE KRANT EN PR
Roy vraagt de vergadering aandacht voor vrijwilligers voor commissie krant en PR omdat hier toch wat aanvulling voor nodig is.

Rob van de Zwaluw vraagt wanneer hij tekeningen moet maken voor de krant of hij dit tijdig kan weten. Gerrie geeft aan dat zij er rekening mee kunnen houden.

12. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Rob van de Zwaluw: oom van Rob heeft een drone boven de optocht gehangen. Samen met Rene Derks wordt gekeken of dit komend jaar ook weer kan zelfs de hele optocht.
  • Afbreken verliep erg goed ook vanuit stichting. Verzoek om hesjes uit te reiken tijdens het afbreken zodat er onderscheid is. Jeno in het zonnetje zetten omdat hij het al een aantal jaren doet. Er werd minder gesloopt.
  • Walter Loeffen: onder de podiumwagen stonden nog kratten bier. Deze graag tijdig opruimen. Opletten op glaswerk op wagens en het plein.
  • Frank vraagt of het prima was dat er geen rijplaten lagen. Vorig jaar ging slechter dan dit jaar.
  • Jos Jacobs: kleine/lage boompjes snoeien met name bij het oude Omgang-terrein en Wieland.
  • Egbert vraagt welke clubs medailles willen graveren, graag deze week inleveren bij Egbert (ADRES). Komt nogmaals op Facebook op verzoek van Rob van de Zwaluw.
  • Roy vraagt of clubs nog behoefte hebben aan een beker of is enkel de schaal voldoende. Er is een replica die als vervanging kan dienen. Beslissing wordt komende vergadering genomen.

Deel dit met anderen