Clubvergadering 5 maart 2018

DATUM: Maandag 5 maart 2018
TIJDSTIP: 20.30 uur 
PLAATS: Zaal de Raaf
Afwezig: Maarten Hendriks, Jan van der Linden, Peter Klievink, Twan van Hees, Jaap Oliemeulen, Willie van Esch, Mark van Zandvoort, Ton Snoeks, Edwin Kouwenberg.

1. Opening en vaststellen agenda
a. Ingekomen vraag Rob vd Zwaluw opgenomen bij 4A

2. Mededelingen

 1. Vacatures bestuur Stichting Carnaval de Moeslanden

  >> Joost Geurts van Kessel neemt per 11-11-2018 de taken van Willie van Esch over. Overige vacatures worden volgens procedure eerst“intern” uitgezet en later openbaar beschikbaar gesteld aan iedereen.

 2. Vanaf 2018 eigen risico bij schade
  >> Er is een wijziging in de verzekering waardoor er vanaf 2018 bij schade een eigen risico ge
  ldt van €150.

 3. Deelname Stoet der stoeten op 16 september in Bergen op Zoom

 4. Geldigheid roze munten Stichting Carnaval de Moeslanden

  >> In 2018 vindt er geen Zomercarnaval plaats. De roze munten blijven geldig bij evt Zomercarnaval van 2019. Maar ook op de braderie van 2018 kunnen deze ingeleverd worden.

 5. Graveren medailles
  >> Medailles van de optocht kunnen ingeleverd worden om te laten graveren. Graag voor zaterdag 10 maart inleveren.

 1. Verslag clubvergadering 20 november 2017

 2. Evaluatie carnaval

  1. Optocht (Rob vd Zwaluw): Snoeien van het sprookjesbos en het draaien van verkeersborden/lantaarnpalen. Ton Hommeles brengt dit punt ook in.
   Wij hebben afgesproken om niet meer te handhaven vanuit Stichting Carnaval. Daarmee hebben we niet afgesproken dat er hoger gebouwd mag worden.

   Het snoeien wordt jaarlijks uitvoerig besproken met de gemeente. Wij bepalen het beleid daarin niet. Lantaarnpalen bij de Brinksteate kunnen niet gedraaid worden. Hier is wel naar gekeken en overleg geweest door commissie Optocht met de gemeente.

  2. Koen geeft aan dat hij als individueel wat ruimte laat tussen hem en zijn voorganger, terwijl de loopgroep achter hem, hem wel eens voorbij liepen en ze slecht gezien zijn door het publiek

   Wouter neemt mee naar de commissarissen dat ze rekening houden

   met het feit dat wagens lastig “even” een gat dicht kunnen lopen.
   c. Twan vd Heijden geeft aan dat vanuit de gemeente is aangegeven dat

   er een lantaarnpaal kapot is gereden.

   1. Stefan van Ras geeft aan dat er is afgesproken dat er geen zuipkarren mee mogen doen. Hij vindt dat een kar met alleen een springkussen ook geen schoonheidsprijs verdiend. Tevens was er duidelijk reclame zichtbaar.
    De club zal worden aangesproken op de reclame.

    De vergadering wordt gevraagd of we hier wat aan moeten doen. Op basis van de reglementen kunnen we hier nu niets aan doen: we doennu niets op het weren van zo’n wagen. Wouter neemt met commissieop dat er op voorhand gekeken wordt of het de kwaliteit van de optocht ten goede komt. Hiervoor zal de club ook de nodige moeite voor moeten doen. Tevens wordt Wennig Kans hierop aangesproken.

   2. Terugkoppeling Carnaval Loverz doelgroep 12-16 jaar in De Potter: georganiseerd door een nieuwe groep vrijwilligers onder leiding van Jan vd Linden. Dit is goed gegaan: goeie opkomst met 170 op zondag en 130 op maandag. Goeie sfeer geweest. Het wordt komend jaar weer georganiseerd, vrijwilligers zijn opnieuw zeer welkom.
    Ton Hommeles vult aan: handhaving op de andere locaties is dan wel erg belangrijk.

   5. Commissie optocht

   1. Optocht goed en zonder incidenten verlopen. Geen Pleinfestijn op hetplein, maar in de zaal.

   2. Stijn van Lith geeft aan dat de kwaliteit van de wagens omhoog is gegaan en dat er potentie zit in de nieuwe clubs.

   3. Wouter vraagt of een beker nog nodig is bij de winnaar van de wagens.

    >> De vergadering geeft aan dat een beker niet nodig is, maar wel een aandenken wanneer een club hem drie keer op rij wint. Dit nemen we mee naar de vergadering van volgend jaar.

   4. Wouter geeft aan dat vooral door de inspanning van René Derks de namen bijna compleet zijn achter op de schaal. We missen nu nog drie namen.

   6. Kasverslag
   a. Huidige kascommissie Johnny Spierings, Corné van de Laar en Maikel 
   vd Schans
   >> Corné geeft aan dat ze alle tijd hebben gehad om alles door te 
   nemen. Alles zag er goed uit en de kascommissie heeft akkoord gegeven.

   >> Nieuwe kascommissie voor het komend jaar: Twan van Horssen, Nicolle Loeffen en Stijn van Lith

   1. Voorbereiding braderie
    >> Joost ligt toe dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Het centrum is in ontwikkeling waardoor Schaijk een werelddorp dit jaar niets doet. Hierdoor hebben we een eigen terras in samenwerking met Oerlekker Maasland.
    Clubs kunnen meehelpen door oa een kassa te bemannen of zelf iets te organiseren en hiermee inkomsten te genereren (vergoeding vanuit de braderie). Clubs kunnen zich hiervoor aanmelden via
    braderieschaijk@moesland.nl.

   2. Agendapunten clubs

   3. Rondvraag en sluiting

    1. Rob vd Zwaluw: dit jaar een nieuwe club in de optocht. Die goed begeleid zijn en veel lol hebben gehad. Nieuwe clubs in de toekomst ook aanmelden bij Bouwers van het Moesland. Dit kan viasecretaris@moesland.nl

    2. Twan vd Heijden geeft aan dat de manier waarop we het afval nu hebben weggebracht, komend jaar niet meer kan. De vuilstort wil het op deze manier niet meer hebben. Commissie Optocht gaat bekijken hoe we dit komend jaar kunnen oplossen. Wordt besproken in komende clubvergadering.

    3. Rob vd Zwaluw vraagt of de gemeentewerf wat langer open kan zijn om ook in de middag nog verf weg te brengen.

    4. Stijn van Lith vraagt hoe het zit met de route voor 2019. Dit bespreken we tijdens de volgende clubvergadering.

    5. Wouter geeft aan dat hij het verzoek vanuit Reek heeft gehad of zij met een wagen mee mogen lopen met onze optocht. Nu is dit niet toegestaan. Wouter vraagt iedereen hier over na te denken en komt er komende vergadering op terug.

    6. Roy van Boekel geeft aan dat hij na dit jaar stopt als voorzitter van Stichting Carnaval de Moeslanden.

Deel dit met anderen