Clubvergadering 4 oktober 2004

Mededelingen
De ideeen worden geplaatst op www.moesland.nl Zo kan iedereen kijken welke ideeën er al ingediend zijn.

Team Terriërs
De Stichting was zeer tevreden over het verloop van de opnamen. Het is natuurlijk nog afwachten wat er uitgezonden wordt, maar dat er genoeg beeldmateriaal is geschoten dat mag duidelijk zijn.
De uitzending is op 13 november en wordt herhaald op 14 november.

Verslag clubvergadering 5 april 2004
Deze werden goedgekeurd.

Evaluatie Feest in de Tent
De Stichting was gematigd tevreden. Maarten van der Linden vond het jammer dat er passepartouts werden verkocht. De Stichting heeft dit bewust gedaan. De grootte van de tent was afhankelijk van het aantal verkochte passepartouts. De passepartouts worden, als het feest volgend jaar een vervolg krijgt, niet meer gehanteerd.

Harm Ruys vond de zaterdag tegen vallen, dit werd door de Stichting beaamd.

Walter Loeffen zou graag zien dat de zondag meer activiteiten krijgt voor de kinderen. De Stichting neemt dit mee als optie, een soort van familiedag.

Verder werd er als idee geopperd dat het misschien mooi zou zijn bij mooi weer om meer activiteiten buiten te houden. Misschien dat clubs spelletjes/zeskamp kunnen organiseren. Verder wordt door de Stichting gesteld dat het feest in de tent een aanvulling is en zeker geen vervanging van de braderie.

Verzekering clubs
De aansprakelijkheid van de collectieve verzekering staat op www.moesland.nl

Richtlijnen loopgroepen
Wat is nu wel een grote loopgroep en wat niet? Deze vraag stond centraal. Maar het was wederom niet echt duidelijk. De richtlijnen die er nu zijn, zijn verouderd. Vroeger bestond een grote loopgroep uit 12 personen, dit is tegenwoordig een kleine.

Verder ging het over de bouwwerken die meegetrokken worden. De Loltrappers stelde dat ze een kar hoofdzakelijk bijhadden voor het meenemen van materiaal. Denk hierbij aan bier, frisdrank, muziek, chips voor de kinderen etc. Een grote loopgroep is vanaf 12 personen.

Ook werd er gesteld dat het bouwsel niet gejureerd mag worden, maar alleen de presentatie.
De act moet lopend worden uitgevoerd.
En de acts mogen niet langer zijn dan vijf minuten. De wagens krijgen de gaten niet zo snel dichtgelopen als een loopgroep.

Nieuwe (alternatieve) route
Er is door de Stichting gekeken naar een alternatieve route voor de volgende redenen:

 • Het wegnemen van de vele gaten in de optocht
 • De bereikbaarheid van de hulpdiensten bij eventuele calamiteiten
 • De duur van de optocht
 • De hoeveelheid obstakels (denk aan drempels en lastig te nemen bochten)
 • De gemeente is bezig met het herinrichten van de dorpskom, m.a.w. de gemeente verleent haar medewerking

Er werd voorgesteld om gezamenlijk op het Industrieterrein op te bouwen. Vandaar naar de Scheisestraat en via Jan Appelhof naar de Raaf, de Driehoek, de Postduif, de van de Heydenstraat, Julianastraat naar het Europaplein. Er werd gesteld dat de bult op de weg bij de Postduif tezijnertijd door de gemeente wordt weggehaald.

Reacties clubs:

 • De bomen bij De Raaf zijn een probleem
 • Het open stuk bij de pastoor van Winkelstraat is saai, er staat een verraderlijke wind
 • De traditie is weg van het opbouwen op Moesmoandag in het centrum van Schaijk
 • Kinderen lopen dat hele stuk niet vanaf Appelhof
 • De optocht verliest op deze manier haar charme
 • Hoe zit het met de aankleding?
 • De Raaf zit nu waarschijnlijk nog voller met de prijsuitreiking omdat iedereen daar blijft hangen
 • Te weinig bochten. Het verrassingselement is weg
 • In de Julianastraat is weinig publiek, in tegenstelling tot de oude route
 • Het stuk van Jan Appelhof naar de Raaf is lang en saai

Er werden ook oplossingen aangedragen voor het behouden van de oude route:

 • De kruising bij de sporthal wordt veranderd, door de komst van de basisschool
 • Dweilorkesten achter de hand voor het opvullen van de gaten
 • Bij de sporthal rijplaten neerleggen zodat de drempel vloeiender genomen kan worden
 • Een rem op de wagen bij te grote gaten
 • In de trekstang twee pinnen monteren. Bij het nemen van de bocht een pin eruit en de bocht kan veel makkelijker genomen worden
 • Meer ordecommissarissen tijdens de optocht, vooral in bochten

De conclusie is dat het plan een jaar in de ijskast gaat. Dit jaar wordt de oude route gelopen, zonder poort overigens, daarna wordt het nog een keer bekeken.

Club van het jaar
De lijstjes kunnen tot 1 november worden ingeleverd bij Leonard Steetsel. Na 1 november worden deze niet meer meegenomen voor de verkiezing.

Carnavalskrant
De stukjes moeten voor 1 december worden ingeleverd bij Leonard Steetsel.
Ook logo’s van clubs zijn van harte welkom.
Aanleveringseisen:

 • foto’s los meegeven of ingescand op een resolutie van 300 dpi (bewaren als jpg, tif of eps)
 • teksten digitaal, liefst in Word

Rondvraag

 • Gaas is te koop bij Moi Gekloi
 • Plak bij Stefan van Ras (die van dun Bento)
 • Papier bij Klore Kwats
 • Er komt definitief geen poort
 • De kaartverkoop van de pronkzittingen is 30 december om 20.00 uur in de Phoenix
 • De pronkzittingen zijn op 8, 14 en 15 januari 2005
 • De volgende vergadering is maandag 29 november om 20.30 uur in de Raaf

Deel dit met anderen