Clubvergadering 4 april 2005

De voorzitter opent de vergadering om te vragen voor een minuut stilte vanwege het overlijden van Jan Kops en Wim Arts.

Mededelingen:
De Stichting brengt de complimenten over aan alle Moeslanders vanwege het prima verlopen carnaval. Er is geen enkele wanklank te horen geweest.

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.

Evalutatie pronkzittingen
De pronkzitting was veelzijdig en keurig op tijd. Vanuit de vergadering zijn er dan ook geen punten die aandacht nodig hebben. De voorzitter zegt dat nieuwe aanwas altijd welkom is.

De pronkzitting is in 2006 op 28 januari en 3 + 4 februari

Evaluatie carnaval 2005
Voorzitter Theo Potjes brent nogmaals naar voren dat de bulten bij de Postduif verwijderd zijn door drie bedrijven te weten:

  • Van Leuken
  • Loonbedrijf Peter Loeffen
  • Gebroeders Potjes
  • En Frans Jans van de Stichting samen met Prins Frank
  • Diverse mensen voor het brengen van versnaperingen

De optocht is prima verlopen en dit houdt in dat de nieuwe route voorlopig van de baan is.

Er wordt aangegeven dat de Goapmerrege erg druk was en dat kinderen hier nogal last van hadden. De stichting gaat voor meer ruimte zorgen.

Ook wordt er aangegeven dat verschillende clubs problemen hadden met geparkeerde auto’s tijdens de goapmerrege om hun wagen weg te brengen. De stichting gaat hier naar kijken. De wagens dienen zo ver mogelijk doorgetrokken te worden na de optocht zodat er dinsdag zowieso meer ruimte is.

Het benoemen van een “aanvoerder” tijdens de optocht is goed gegaan.

De stichting wil tijdens de optocht zien dat clubs drinken uit blikjes i.p.v. flesjes. Dit geeft een hoop rotzooi. Blikjes zijn nog veiliger ook.

De voorzitter deelt verder mee dat Maf Mar Moi niet meer midden op de straat mag opbouwen. Dit is al vaker verteld, maar wordt niet opgevolgd door Maf Mar Moi.

In de Julianastraat staan altijd nog veel geparkeerde auto’s. Dit is een obstakel voor de doorgang van de wagens naar de Postduif.

Motorisch aangedreven wagens is volgens, de Stichting, niet de bedoeling.

De jeugdclubs gaan terug naar de nishut van de stichting. Daar was deze in eerste instantie ook voor bedoeld. De trekstangen van clubs die eventueel nog in de nishut staan, dienen voor de herfstvakantie opgehaald te zijn.

De foto’s die geprojecteerd werden tijdens de prijsuitreiking is iedereen goed bevallen.

De richtlijnen die zijn opgesteld voor de loopgroepen blijven gewoon gehandhaafd.

Bas Keijzer zou graag zien dat de categorieën op de uitslag niet meer te zien zijn. Dus alleen de uitslag. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering omdat daar verschillende meningen over zijn binnen de vergadering.

Kasverslag
Het kasverslag werd goedgekeurd.

Voorbereiding braderie
De braderie is op 23 en 24 april a.s. Het liedjesfestival krijgt steeds meer nieuwe aanmeldingen. Maar er kunnen zich nog altijd mensen aanmelden. Voor de zondag worden clubs gevraagd om iets ludieks te doen. Clubs die iets weten en willen doen kunnen zich melden bij Willie van Esch of Jan Geurts van Kessel.

Midzomerfestival
Het Midzomerfestival wordt gehouden op 3, 4 en 5 juni. Medewerking vanuit de clubs is zeer welkom. Als het wil kan je in een commissie. Aanmelden bij Theo: mailto:theopotjes@hetnet.nl
Op zaterdag treedt in ieder geval Diep Triest op.

Rondvraag
Geen vragen.

Deel dit met anderen