Clubvergadering 29 februari 2016

DATUM: Maandag 29 februari 2016
TIJDSTIP: 20.30 UUR
PLAATS: Nieuw Schaijk

01. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA

02. MEDEDELINGEN
>> Geen mededelingen.

03. VERSLAG CLUBVERGADERING 16 NOVEMBER 2015
>> Akkoord verslag.

04. EVALUATIE PRONKZITTING EN CARNAVAL

 • Pronkzitting: Jeroen licht toe dat dat het geslaagd was met veel optredens en bezoekers.
 • Vraag van Tom Ruijs of groepen bij elkaar kunnen zitten. Jeroen neemt dit mee. Fons Roelofs geeft aan dat er bij de ontvangst meer aandacht dient te zijn voor de begeleiding naar de plaatsen toe.
 • Roy licht toe hoe het verzetten van de optocht tot stand is gekomen:
  Donderdagavond is overleg geweest met commissie optocht, Roy en Jan (voorzitters). Toen is besloten dat zondagavond de beslissing genomen zou worden. Hiervoor zijn de voorspellingen van Meteoconsult gebruikt. Ook de burgermeester had zich al gemeld. Bij windkracht 6 zou de optocht niet kunnen doorgaan. Op donderdag is al besloten dat, wanneer het mogelijk is, de eventueel uitgestelde optocht direct op dinsdag plaats te laten vinden indien het weer dat toelaat.

  Op zondagavond is besloten dat de optocht niet door kon gaan, maar dat de definitieve beslissing op maandagochtend genomen zou worden mocht er nog een “wonder” gebeuren. Er is gekozen om eerst de clubs in de tent te informeren. Daarna ondernemers, gemeente en als laatste de media.
  Op maandagochtend is om 7:00 is de beslissing genomen dat het zeker niet door kon gaan. Direct gekozen op basis van weerberichten om te verzetten naar dinsdag.

  Dit betekende dat Jeugdcarnaval een dag eerder afsloot, plein van plezier is omgezet naar maandag. Programma protocol omgezet, ondernemers die aan het parcours zitten, Pleinfestijn, jury, ordecommissarissen, etc.
  Voor de communicatie heeft oa Facebook goed werk gedaan. Het bericht van aflasten heeft zo’n 19.000 mensen bereikt.

 • Rob vd Zwaluw is gaan kijken zaterdag 27-02 in Overlangel, de sfeer was daar een stuk minder. Dus een goede keuze om voor dinsdag te kiezen. Vergadering sluit zich daar bij aan, ondanks het slechte weer.
 • Henri Lamers vraag of het in het vervolg mogelijk is om het na de Jeugdoptocht te doen. Hier is over gesproken, met name het huren van muziek is lastig, tevens is het weer dan op maandag een probleem. Ook het meelopen van de jeugd met grote optocht is een punt, met name de winnaars.
 • Stijn van Lith geeft aan dat het goed was dat de prijsuitreiking kort was, maar vindt het wel jammer dat bouwouders etc niet bedankt kunnen worden. Stelt voor minder muziek en wel tijd voor bedanken. Protocol neemt dit mee voor komend jaar. Gedacht wordt om te bedanken via de beamer waar ook de foto van de club op staat.
 • Daniël vd Berg geeft aan dat de foto’s op de beamer een grote meerwaarde zijn.
 • Fotomiddag is er niet meer, tijden zijn sterk veranderd. Er is met Jan van Ballegooij een afspraak gemaakt dat alle foto’s via www.moesland.nl gratis te downloaden in hoge resolutie.
 • Ingekomen stuk van René Derks: Hoge notering Loltrappers. Dit is volledig aan de jury, zij beoordelen niet op grootte. Bijvoorbeeld bij beweging is maar 5,5 punten gegeven.
 • Rob vd Zwaluw zou graag de rapporten inzien omdat hij vermoed dat ze gemist zijn door 1 of meerdere juryleden in een bepaalde categorie. Dit is niet het geval.

05. VERZEKERING

 • Toelichting dat het verstandig is je als club te verzekeren. 3 Clubs hebben dat gedaan.
 • Stichting heeft kort voor de carnaval alsnog een evenementenverzekering voor de optocht afgesloten. Deze heeft alleen betrekking tijdens de optocht, dus niet de rit naar het parcours en terug naar de schuur. Het collectief afsluiten door de stichting voor alle clubs is niet mogelijk.
  Er zijn geen vragen hierover.
 • Alex merkt op de gegevens van Wilfred op te nemen in het verslag:
  Janssen BML
  Wilfred Janssen
  0486-460015
  info@janssenbml.nl
  Europaplein 23
  5374 BM Schaijk
  Uiteraard kunnen andere tussenpersonen hier ook voor benaderd worden.

06. KASVERSLAG

Daniel licht toe dat er een grote hoeveelheid mappen stond. Arie had hiervan een duidelijke samenvatting gemaakt. Ieder kreeg 1 map en konden vragen stellen hierover. Ook voor iemand zonder kennis van cijfers was dit goed te doen. Het zag er netjes uit. Er zit veel tijd in van Arie.
Nieuwe leden (2 clubs, 1 stichting)
Jaap Oliemeulen, Bas Geurts en Sjef Potjes.

07. HUISSTIJL
Ondertussen een aantal veranderingen doorgevoerd, voor meer rust, eenduidigheid en eenvoud in de logo’s. Net voor carnaval overleg gehad over het rondje binnen het algemene logo. Stijn, Rob en Derk komen hier op korte termijn op terug.

08. TERUGKOPELLING SPEERPUNTEN
Banieren zijn opgehangen samen met Schaijk Een Werelddorp
In de zomer gaan we in werkgroepen voor de jeugd 12-17 jaar iets opzetten. Oproep voor clubs om deel te nemen aan deze brainstorm.
Aanmeldingen: Rob vd Zwaluw, Ivo Leenders, Maikel van Leuken, Ton Zwaans, Sjef Potjes.

09. VOORBEREIDING BRADERIE
Aanmelden voor posten, dit levert geld voor je club op: €40,- per persoon op een post.
Jan Geurts van Kessel vraagt of clubs op een andere manier willen bijdragen.
SEWD-plein nu het hele Europaplein: samenwerking SWOT

10. AGENDAPUNTEN CLUBS

11. RONDVRAAG en SLUITING

 • Rob vd Zwaluw geeft aan dat het afbreken van de wagens goed was geregeld.
 • Twan vd Heijden vraagt om bij het wegbrengen van het afval het ijzer eruit te halen. Dit ivm het gewicht voor het afstorten, dit brengt extra kosten met zich mee. Commissie optocht neem dit mee komend jaar bij de bouwbezoeken. ACTIE komende vergadering.
 • Twan vd Heijden vraagt om clubs tijdig aan te geven welke bomen eventueel voor overlast zorgen. Dan kan dit tijdig gesnoeid worden. Bijvoorbeeld aanvoerroute vanuit de schuur naar het parcours ACTIE komende vergadering.
 • Verzoek om ook een container bij Jonkergouw te plaatsen. Commissie optocht neemt dit mee.
 • Rob vd Zwaluw vraagt hoeveel clubs zich verzekerd hebben: dat wij weten 3 bij Wilfred Janssen.
 • Egbert vraagt medailles voor zaterdag aan te leveren ivm graveren bij hem thuis.

Deel dit met anderen