Clubvergadering 25 november 2002

Mededelingen:
Er zijn weer vijf nieuwe clubs aangemeld in het Moesland.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Evenals het jaarverslag van vriend Willie.

Evaluatie 4 kerres 11-feest:
Alles dagen worden als zeer geslaagd gezien met als hoogtepunt de zondagmiddag en de kerkdienst.
Ton Griffioen haalde aan dat het misschien beter is als de jeugd terug gaat naar de zaterdagmiddag. Nu werd er op het hoogtepunt zondagmiddag gestopt voor de jeugdcarnaval. Werd als jammer ervaren. Henk van Ras reageerde hierop. De kans bestaat als je zondag’s te lang doorgaat dat er ’s avonds minder mensen komen. Roy van Boekel vond ook de overgang te groot. Maar al met al vond iedereen het een PERFECT feest.
De Stichting bedankt de clubs voor hun belangeloze inzet voor o.a. het versieren van de tent.

Pronkzitting:
De pronkzitting wordt gehouden op 25 en 31 januari 2003 en op 1 februari 2003.
Inschrijven kan op 2 december om 20.30 uur in de Raaf.
De kaartverkoop vindt plaats op 17 januari.
Er wordt nog naar een oplossing gezocht om het anders aan te pakken betreffende het kaarttreksysteem. Omdat dit niet helemaal eerlijk verliep.

Prijsuitreiking:
De enquete heeft het volgende resultaat opgeleverd:
Het grootste deel van de binnegekomen stemmen was voor de prijsuitreiking op Moesmaandag op dezelfde tijd, maar de prijsuitreiking gaat dit jaar sneller, dus korter worden.

Plaatsen van de poort
De poort wordt geplaats bij Ton Griffion. Dit heeft het volgende voordeel, mochten er clubs zijn die te groot hebben gebouwd, dan zijn daar diverse uitvalwegen. Als de wagen hoger is dan 9 meter, dan kun je vertrekken. Mocht je het in kunnen klappen/schuiven voor de poort en hij wordt na de poort alsnog hoger dan 9 meter dan wordt je gediskwalificeerd. De breedte blijft maximaal 4,5 meter.
Er wordt een technische commissie in het leven geroepen om clubs te ondersteunen bij de constructies.
Er werd ook geopperd om van de poort een welkomspoort te maken voor het publiek. Volgens Stefan van Ras, die van de Bento, moest er ook een camera op komen.

Kascontrole:
Drie personen nemen deel aan de kascontrole:

 • Gerard Oliemeulen namens de Stichting
 • Bas Keijzer namens Ontiegluk Ontzagluk
 • Mark Klievink namens Roar Mar Woar

Juryvergadering:
De juryvergadering, voorgesprek optocht, wordt bijgewoond door:

 • Stefan van Ras namens Ok Noch Ok
 • Maarten van der Linden namens Zot Gefrot
 • Roy van Boekel namens Moi Gekloi

Stukje voor carnavalskrant:
Het stukje voor de carnavalskrant kan ingeleverd worden tot 1 december bij Paul Bekkers.
Het is mogelijk voor clubs om een hele pagina te krijgen, maar neem daarvoor wel even contact op met Paul.
Verder zijn er nog boeken van het 44-jaar-overzicht.

Rondvraag:

 • Een club zoekt nog bouwruimte
 • Rollen gaas zijn te koop bij Tobias Lange / Roy van Boekel van Moi Geloi. Kosten: €34,- per rol
 • Tijdens het opbouwen van de wagens op Moesmaandag zat er een kraan vast, deze kon niet meer wegkomen.
  Dit komt mede omdat de wagens midden op het parcours worden opgebouwd. Er wordt voorgesteld om verschillende clubs ook op het Europaplein te laten opbouwen
 • De prinsenwagen blijft voorop rijden
 • Het afbreken van de wagens (koppen er afhalen tijdens de goapmerrege) blijft net als vorig jaar

Deel dit met anderen