Clubvergadering 25 maart 2002

De eerste mededeling
Er wordt een extra vergadering ingelast op 16 september. Tijd en plaats wordt nog bekend gemaakt.

Evaluatie Pronkzitting
De pronkzitting wordt als goed ervaren. Wel was er een punt dat er na afloop geen gezellige muziek wordt gespeeld/gedraaid in de Raaf.
Probleem was dat de muziek veel te hard stond en dat de obers de tafels schoon veegden. Hier wordt op teruggekomen.

Evaluatie carnaval 2002
Er kwamen verschillende reacties op de evaluatie. Wederom werd de vraag gesteld wanneer het een loopgroep is. Dit omdat er tegenwoordig vele loopgroepen zijn die een wagent(tje) meetrekken. Dit is overigens vaak om de kinderen mee te kunnen nemen. Dit wordt door sommige clubs als storend ervaren. Er waren verschillende meningen:

 • Misschien een andere categorie voor loopgoepen met wagen
 • Richtlijnen opstellen
 • Wagens met grote afmetingen indelen bij de categorie wagens

Voorzitter Henk van Ras sprak wel uit dat vrijheid hoort bij de optocht, of het zo blijft zien we in de toekomst. Maar het kan ook aan clubs liggen, als zij zeggen nu is het mooi geweest. Veiligheid blijft het belangrijkste.

De meeste clubs vonden de prijsuitreiking te lang duren. Volgens de Stichting komt dit omdat elke club teveel tijd krijgt om in de microfoon te praten en om izch uit te leven op het podium. Als elke club 1 minuut teveel praat, naar aanleiding van een vooropgesteld schema, scheelt dit ruim een uur. De prijsuitreiking loopt hierdoor dus een uur uit. Ook hier werden verschillende opties aangedragen:

 • Alle individuelen tegelijk op het podium en dan de prijzen uitdelen. Winst 15 minuten
 • De verenigingen moeten ook sneller
 • Het hanteren van de microfoon

Roy van Boekel van CV Moi Gekloi opperde het idee de prijsuitreiking pas om 20.30 uur te laten beginnen. Vele clubs zijn moe (dit jaar ook nat) van de optocht. Er is dan tijd om even te douchen, te eten en daarna naar de prijsuitreiking.
Hierna ontsaat een discussie. Sommige vinden het goed omdat het nu erg druk is, er zijn vreemde mensen die niks met de optocht te maken hebben en er wordt veel geduwd. Anderen vinden het weer een nadeel omdat je na het eten meestal erg lui wordt. Ook wordt er gesproken van het missen van de sfeer.

Er zijn ook clubs die, als ze zelf zijn geweest, naar huis gaan. De opzet is om clubs bij elkaar te houden en dit kan alleen door een kortere prijsuitreiking. ook wordt de dinsdag voorgesteld. Op inschijfformulieren aangeven wie er bedankt moet worden namens de club. Leonard zal dit tijdens de afmars voorlezen.

Na een korte discussie komt de vergadering tot de volgende punten:

 • Hofkapel korter spelen
 • Minder microfoongebruik
 • Leonard de bedankjes voor laten lezen

Conclusie: Dit punt komt op de agenda van de volgende vergadering, er zal van tevoren een formuliertje mee worden gestuurd om te peilen op welke tijd de prijsuitreiking wordt gehouden. In de komende vergadering wordt er een beslissing genomen.

Wat te doen met wagens die de optocht niet uitlopen?
Dit leverde behoorlijk wat stof tot praten op.
Ik kan, ook als lid van Klore Kwats, begrijpen waarom mensen raar stonden te kijken dat Klore Kwats toch derde zijn geworden. Ook wij keken vreemd op. Klore Kwats heeft uiteindelijk de optocht niet uitgelopen. Er wordt aangedragen om punten in mindering te geven. Maar waar leg je de grens?

Aukje van CV Moi Gekloi geeft aan dat gemotoriseerd vervoer voorheen diskwalificatie betekende. Plus ze hebben de optocht niet uitgelopen.

Er wordt door Arthur Vissers van CV Gruts Grei geopperd om bij de algehele indruk wat punten in mindering te brengen.
Veel clubs hebben de indruk dat er voor de optocht al gejureerd wordt. Volgens de Stichting wordt er alleen een indruk opgedaan en mag er niet gejureerd worden.

Er wordt voorgesteld om meer tijdens de optocht te jureren en meer nuance-verschil aan te geven.

De stichting geeft aan dat met ingang van dit jaar 2 vertegenwoordigers van de clubs aanwezig zijn bij de juryvergadering. Dit om de betrokkenheid bij de jury te vergroten. Dan wordt er nog een vraag voorgelegd aan de vergadering. Een echtpaar uit Reek is al 14 jaar jury. Nu hebben zij een woning gekocht in Schaijk. De vraag is of zij nu nog mogen jureren omdat voorheen altijd werd gezegd dat mensen die in Schaijk wonen niet mogen jureren. Er zijn geen bezwaren.

Conclusie: er wordt in de volgende vergadering op teruggekomen d.m.v. voorstellen.
Ik wil zelf het volgende toevoegen: Clubs denk eraan dat je jezelf niet in de vingers snijdt. Als je nu besluit om te zeggen wagens die pech hebben of waar iets afbreekt moeten uit de optocht worden genomen. Misschien zijn jullie volgend jaar wel aan de beurt. Het blijft overmacht. Belangrijker is de veiligheid. Het moet geen zakelijke optocht worden, maar een gezellig samenzijn zonder teveel regeltjes.
Stem dadelijk verstandig en niet emotioneel!

Braderie
De braderie is op 20 en 21 april. De opzet blijft hetzelfde, zaterdagavond braderie met Liedjesfestival in de tent. En zondag de braderie.
Wel wordt er door de Stichting gevraagd om clubs activiteiten te laten ontplooien, zit hier een kostenplaatje aan verbonden dan kan daar altijd over gesproken worden.
Zoals gewoonlijk kun je je nog opgeven voor het posten/afbreken.
Wat betreft het Liedjesfestival daar komt www.deoptocht.nl later nog op terug.

44-jarig bestaan
Er is een contract getekend met de horecavereniging. De Raaf, Postduif en de Rockefeller zullen zorg dragen voor de voorzieningen wat betreft drank en spijzen.
De tent biedt plaats aan zo’n 2.000 personen. De entree is uiteraard gratis.

Zoals al bekend was komt op vrijdag avond WC Experience, zaterdagmiddag is er een receptie met reünie. Zaterdagavond zal er een discotheek zijn. Met als superoptreden de Loco Loco Disco Show. De zondag begint met een carnavalsmis en een brunch. Daarna de Dinkelander Muzikanten. Rond 16.30 uur is er het jeugd 11-11-bal.
De tap is open tot 02.00 uur. De tent sluit echt om 03.00 uur.
Buurtbewoners van het Europaplein krijgen nog een brief.

Er wordt een extra vergadering ingelast voor het 4 kerres 11 feest op 16 september.
Tevens geeft de Stichting een persconferentie.
Nie Gering, Moi Gekloi en Zo Gut Ut zijn verantwoordelijk voor de aankleding van de feesttent.

Deze zijn voornemens om alle clubs aan te schrijven en dan met een delegatie iets te gaan maken voor de aankleding van de tent. De bouwschuur is al geregeld, waar anders dan bij de Loef! Er wordt nog een vergadering voor belegd.
Een feest kost geld, vandaar dat er sponsors gezocht worden. Dit kan d.m.v. het aanschaffen van een vlag.
Er wordt een brief rondgestuurd en er staat een bestelbon in de carnavalskrant.

Rondvraag

 • Stefan van Ras geeft aan dat Van Grinsven Kraanverhuur een vrijblijvende bijdrage vraagt. De chauffeur die bij Ok Noch Ok de wagen had opgebouwd en de weg versperde omdat hij eerst € 50,- wilde hebben, was niet uit deze regio en kende de spelregels niet. Dit is o.a. naar aanleiding van een telefoontje van Peter Loeffen en een brief van CV ok Noch Ok uit de wereld geholpen. Het verschil is gedeeld.
 • Of de foto’s al klaar zijn wist men nog geen antwoord, dit zal tezijnertijd in het Schaijks Bledje of de Koerier komen staan.
 • Jongeman van de Linden (Maarten) vond het afbreken tijdens de goapmerrege prima geregeld. Er is dan nagenoeg ook geen schade. Slechts 1 lantaarnpaal.

Deel dit met anderen