Clubvergadering 22 november 2022

DATUM: Woensdag 22 november 2022
TIJDSTIP: 20.00 uur
PLAATS: Zaal de Raaf

Aanwezig: cv Krek Gek (prins Djarek d’n Urste), cv Net Zat (Marissa, Tim), cv de Schuimkragen (Henrie, Geert, Peter), cv Tis Wa (Chantal), Vur Mekoar (Mark), Zot Gefrot (Twan), Schon Gekwakt (Daniël, Rob), MnM (Sandra, Ellen), Nie Gering (Johnny), Twedde Leg (René), cv Remie (Stefan), De Hedde Wellus (Sjoerd), cv Ge Kekt Mar (Mark, Jesse, Roy), Goed Geknoei (Ivo, Ronald), Hartstikke Gek (Maik, Wessel), We zèn der ôk nog (Guus, Bas), Raad van 11 (Michel, Egbert), bestuur (Maikel, Maarten, Jan, Arie, Wouter).

 1. Opening en vaststellen agenda:
  Maarten opent de vergadering om 20.11u.

 2. Verslag clubvergadering 22 november 2021: Geen opmerkingen.

 3. Mededelingen:
  De functie van secretaris binnen bestuur SCM is vacant.

 4. Agendapunten clubs:

  1. Evaluatie carnaval/optocht 2022:

   Locatie van prijsuitreiking was onduidelijk, ook de route er naartoe was minder prettig.
   Fijn dat een optocht überhaupt mogelijk was, beter iets dan niets. Door het mooie weer was er veel publiek.

   Fijn dat er op het laatste moment toch een afvalcontainer was geregeld

   (vanuit gemeente vult Wouter aan).

  2. Onderstel en trekstang Ut Lupt is te koop. Bij interesse kan contact worden opgenomen met Ut Lupt.

  3. Vooruitzichten bij eventuele nieuwe lockdown/corona-maatregelen t.t.v. optocht/carnaval 2023: voor nu nog onbekend, er zal worden gehandeld naar bevinden met zo mogelijk spoedige communicatie daarover.

  4. Moesacademy: welke behoefte is er? Voor de jeugd of de groten? Welk doel dient het? Voor welke leeftijdscategorie? Er lijkt wel animo bij de bouwers voor het enthousiasmeren van de jeugd, maar het bereiken van de jeugd (15-18 jaar) is lastig.

   Vanuit Moesacademy wordt een persbericht en app-groep aangemaakt/geüpdatet (appgroep ‘bouwers van het Moesland’). Moesacademy wordt opgenomen als onderdeel welke onder het bestuur SCM valt (als commissie).

   5. Vooruitblik carnavalsseizoen 2022 2023:

   • –  Inleveren van stukjes voor Moesblad is deze week nog mogelijk, krant@moesland.nl.

   • –  Data pronkzittingen, digitale kaartverkoop, fastlane Moeskwekers benoemd. Aanwas van nieuwe artiesten is welkom, kom naar de informatieavond!

   • –  Carnaval 2023

    o Feestcarnaval:sleuteloverdrachtvindtopeennieuwewijze plaats, evenals wijziging van een aantal andere carnavalsactiviteiten, gezien start nieuwe gemeente.

    o Optochten:

    • ▪  Startgeld: vorig jaar was er startgeld voor de clubs die

     hebben aangegeven startgeld te willen ontvangen, daar heeft dus niet iedereen gebruik van gemaakt. Dit staat los van het opstartgeld voor de beginnende nieuwe clubs. Voorstel vanuit de clubvergadering is om de button op het inschrijfformulier voor de keuze voor ontvangen van startgeld te laten bestaan (voor alle clubs). Indien dit in de toekomst toch leidt tot problemen op financieel vlak zal de penningsmeester dit kenbaar en opnieuw bespreekbaar maken bij de clubvergadering.

    • ▪  Statuten optocht: er hebben enkele wijzigingen/ aanscherpingen plaatsgevonden:

     • De helft van de leden van de club moet uit Schaijk afkomstig zijn. De deelnemers aan de clubvergadering voorzien hierin een probleem, omdat dit lastig is voor verschillende clubs. Het voorstel is om dit te wijzigen in ‘Een Schaijks georiënteerde club kan deelnemen aan de Moeslandse optocht, waarbij deelname aan de Moeslandse optocht de prioriteit heeft.’

     • Je mag alleen deelnemen aan de Moeslandse optocht en niet aan andere optochten. Ook hierover

      wordt gesproken tijdens de clubvergadering en worden de statuten zoals bovengenoemd aangepast;

      • Per club is er één aanvoerder/aanspreekpunt die een aanvoerdersband draagt;

      • Alcoholconsumptie blijft op 2 alcoholische dranken p.p. staan en moet in acht worden genomen aangezien we daar een status apartein hebben, daar moeten we zuinig op zijn. Deelnemers kunnen bij misstanden worden aangesproken door ordecommissarissen en Raad van 11 leden;

      • Verschuiving in de categorie van deelname kan plaatsvinden indien de wagen qua afmetingen beter in die categorie past, op aangeven van commissie optocht;

      • Muziekgroepen mogen ook deelnemen aan de optocht. Deelname van ‘springen zuipkarren’ is niet wenselijk, maar blijft qua definitie lastig. Er is vanuit commissie optocht/stichting mandaat om bouwsels af te keuren op grond van veiligheid, maar niet op grond van de aard van de creatie. Uiteraard wordt er wel gekeken naar de intentie van deelnemende club en zo nodig daarop aangesproken;

      • ▪  Besproken wordt nog het gebruik van aangekochte poppen/kostuums en gebruik van zelfde ideeën jaar na jaar. Het blijkt lastig om hiervoor een richtlijn op te stellen en om de aandacht van de jury hiervoor te verlangen, de suggestie is nog gedaan om elkaar hierover aan te spreken/te motiveren. Hiernaast wordt oproep gedaan aan commissie optocht om hier nogmaals over na te denken.

      • ▪  Medailles: het voorstel is om de medailles voor 4e, 5e prijs te handhaven, ter stimulans/bevestiging dat behalen van die prijs ook waardevol is.

      • ▪  Het openen van het hek van gemeentewerf is een probleem voor ophalen van onderstellen. Wouter gaat dit regelen en wordt gecommuniceerd in de bouwers-app

       – Aanmelden voor juryvergadering 6 februari 2023. Dit wordt als zeer waardevol gezien door de aanwezigen van de vergadering.

       1. Bouwloodsen:

        Maarten legt uit dat er overleg is met diverse partijen (o.a. gemeente), maar dat er nog veel geconcretiseerd moet worden. Dat zal voor dit (bouw)seizoen nog niet zo ver zijn. Voor dit seizoen mag de Nishut aan de Waterstraat nog gebruikt worden voor bouwen van wagens, na de optocht kunnen wagens niet naar daar terug voor afbreken/stalling.

        Op het moment dat de nieuwe bouw van de loods van start gaat zullen handen en hulp nodig zijn, dat wordt dan uitgebreid gecommuniceerd.

       2. 66-jarig bestaan carnaval:
        Organisatie is samengesteld (vanuit SCM en horeca). Staat gepland voor najaar 2024, locatie en exacte datum volgen z.s.m. Input voor inhoud/invulling programma is welkom. Tegen die tijd zal er ook om hulp gevraagd worden voor opbouw e.d. Hiernaast wordt er een prijsvraag uitgedaan voor het nieuwe logo voor het 66-jarig bestaan.

       3. Terugkoppeling horeca-overleg Moesmunt:
        Één december kunnen munten worden ingeleverd bij de Potter, waar je dan een voucher voor terugkrijgt. Stichting Carnaval de Moeslanden heeft geen bemoeienis met de moesmunt, en is niet verantwoordelijk voor het gevoerde beleid rond de moesmunt, waarover Maarten uitleg geeft. Het is juridisch gezien niet wenselijk om namens het bestuur van Stichting Carnaval de Moeslanden op te treden in dienst van de carnavalsclubs. De individuele leden van SCM (inclusief bestuur) zijn net zo gedupeerd als elke andere Moeslander .
        Indien er na terugkoppeling vanuit de horeca nog behoefte is aan een samenkomst van gebruikers van de moesmunt kan er vanuit SCM bekeken worden op welke wijze we dat kunnen organiseren.

       4. Rondvraag en sluiting

        • –  Johnny: wat is de definitie van Stichting Carnaval de Moeslanden?

         Maarten legt uit dat de stichting geen leden heeft, wel een dagelijksbestuur en diverse commissies daaronder.

        • –  Henrie: worden de jubilerende clubs nog steeds gehuldigd bij de goapmerrege? Antwoord: ja.

         Maarten sluit de vergadering om 22.11u.

   Verslag van de clubvergadering is hier te downloaden.

Deel dit met anderen