Clubvergadering 22 november 2021

DATUM: Maandag 22 november 2021
TIJDSTIP: 18.00 UUR
PLAATS: Zaal de Potter

Afwezig: Jaap Oliemeulen, Prins Twan, Grootvorst Alex, Wouter Spijkers, Ingrid Spierings, Ellen Korsten, Anne Sinnema, Antwan Manders, Maf Mar Moi, Egbert Manders, Marieke van Duijnhoven en Arie Vissers

Aanwezig Bart Timmers en Rick Wingens (Kek Nou Es), Jorn Bens en Marissa v. Druten (Net Zat), Johnny Spierings (ScM / rkcv Nie Gering), Ivo Leenders en Ronald v. Rooij (Goei Geknoei), Maik v. Rooij en Wessel Rutten (Doe ’s Gek), Frank Bekkers (orde commissaris), René Derks (Twedde Leg), Fons Roelofs (Halverwege), Mark van Zummeren (Moestempel), Daniël v.d. Berg (Schôn Gekwakt), Henk v. Summeren (cie. Optocht), Ton Hommeles (Olling Doll), Stijn van Lith (Ût Nauwt Nie), Mark v. Hout en Lotta v. Velthuysen (Ge Kêkt Mar), Twan v.d. Heijden (Rv11 / Wennig Kans), Ton Snoeks (ScM / Zo Gut Ût), Joost Geurst v. Kessel (ScM), Maarten Hendriks (ScM).

01. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Hartelijk welkom.
Prins Twan is samen met Grootvorst Alexander afwezig in verband met “iets geheims” voor Jeugdcarnaval. Houd sociaal media in de gaten voor nadere informatie.
Prins Twan en Grootvorst Alexander waren aan eind van de vergadering toch nog even aanwezig. Prins Twan sprak iedereen even toe en heeft er dubbel zoveel zin in om dubbel zoveel carnaval te vieren.

02. Verslag clubvergadering 07 september 2020
Deze clubvergadering was georganiseerd in verband met al dan niet doorgaan optocht.
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag.

03. Mededelingen
MoesNoS twieje.nul
MoesNoS twieje.nul is nu echt van start gegaan: René Derks geeft een korte toelichting wat ze allemaal wel gaan doen, zoals aanvulling voor bewegende beelden welke we nu vaak missen en reportages.
De MoesNos bestaat nu uit 5 personen, aanvullingen en ideeën zijn welkom (meld je bij René).

04. Agendapunten clubs
Geen agendapunten ontvangen

05. Carnavalsseizoen 2021 – 2022
Pronkzittingen
De pronkzittingen zijn gestart met hun reguliere voorbereidingen, er zijn al een aantal artiesten flink aan het werk en er zijn een aantal artiesten welke aangegeven hebben mee te zullen doen, maar nog niet duidelijk met wat.
Waarschijnlijk zal er rekening gehouden moeten worden dat de zaalbezetting niet 100% mag zijn.

Carnavalskrant
De commissie krant heeft besloten om een reguliere carnavalskrant uit te brengen. Graag gehoor geven om een stukje met foto’s in te leveren voor 01 december 2021. Aanleveren via e-mail: krant@moesland.nl

Carnaval 2022
o Het Feest carnaval:
De overtuiging, ook bij de horeca, is er dat het feest carnaval zal doorgaan. Hoe dat dit het vorm gaat krijgen, dat weten we helaas nog niet. Hierbij zullen we altijd de overheidsregels in acht moeten nemen. Mochten er initiatieven / ideeën vanuit de clubs zijn, de horen we deze uiteraard graag.

Optochten:
Doorgaan / niet doorgaan van Optochten zondag en maandag:
– Reactie vanuit aanwezige is dat de optocht doorgaat zoals we deze kennen, mocht dit niet het geval zijn dan zullen we alternatieven gaan zoeken naar wat er WEL kan. Nog een jaar geen optocht kan funest zijn voor het aantal deelnemers aan de optochten;
– Uiterste datum doorgang wordt dit jaar niet bepaald, indien nodig zoeken we naar een passende oplossing of alternatief. Hierover komen we op een later tijdstip terug, dit in overleg met de commissie Optocht en uiteraard de clubs.

Alternatief op Moesmaandag:
• Alternatieve datum op later tijdstip;
• Afgesloten terrein met tijdsblokken waarbij publiek langs de
wagens kan lopen, invulling van individuele en loopgroepen
zal hierbij nader ingevuld moeten worden.
• Andere ideeën zijn uiteraard welkom.
▪ Openstaand agendapunt uit vergadering maart 2020 mbt startgeld optocht: We nemen hierin nu geen besluit in, nu met de huidige problemen met COVID-19. Beslissing wordt vooruit geschoven naar een volgende Clubvergadering.

06. Bouwloods Waterstraat
De “nishut” moet weg bij Peter Loeffen.
Er is, mede door artikel over Oldenzaal en aankomende verkiezingen, veel rumoer ontstaan over de bestaande nissenhut en behoefte aan een nieuwe Bouwloods. Helaas hebben we nog steeds geen locatie toezegging vanuit de Gemeente Landerd. Begin dit jaar heeft de gemeente Landerd ons dossier doorgeschoven naar de nieuwe gemeente Maashorst. Diverse politieke partijen hebben de Stichting benaderd en van onze wens een politiek agendapunt gemaakt.
Er wordt een toelichting geven over de ingezette en lopende acties om een locatie te vinden. Tijdens de vergadering worden alternatieve oplossingen en ideeën aangedragen vanuit de zaal, waarmee de Stichting aan de slag gaat.

07. 66-jarig carnaval
De organisatie is opgestart middels de oprichting van een dagelijks bestuur voor de organisatie van het 66-jarig jubileum feest in het carnaval seizoen 2023 – 2024, welke na de carnaval gaat starten met de organisatie. Nadere info volgt.

08. Rondvraag en sluiting
Olling Doll: vraagt of iemand nog een lege bouwschuur weet;
• Twan vd Heijden: oppert het idee om buurtverenigingen te mobiliseren om deel te nemen aan de optocht. Idee wordt gedeeld met commissie PR (ActiePR);
• Vraag voor collectieve inkoop: clubs regelen dit vaak onderling, er is geen centrale inkoop vanuit de Stichting. Goede vraag voor op de “bouwers-app”;
• De commissie PR wordt gevraagd om aandacht te geven aan de “bouwers- app” ook oproep voor aanwezigheid op Clubvergadering en besluitvorming inzake optocht irt COVID-19 (Actie PR);
• Commissie optocht regelementen eerder delen aan clubs, eventueel korte samenvatting delen op “bouwers-app” (Actie Optocht);
• Commissie PR nieuwe/startende clubs herinneren aan “Starters subsidie” (Actie PR);
• Nieuwe / startende clubs beter informeren als ze voor de eerste keer deelnemen aan de Grote optocht; denk aan regelement, tijden, “bouwers-app” ect. Actie voor Commissie Optocht icm Commissie PR (Actie PR).
• Vanaf welke leeftijd mogen deelnemers deelnemen aan de Grote optocht, volgens vergadering is dit niet eenduidig omschreven in de regelementen. De Commissie Optocht komt hierop terug (Actie Optocht).

Deel dit met anderen