Clubvergadering 21 november 2016

21 november 2016 om 20:30 in De Potter
Afwezig: Jan van der Linden, Arie Vissers, Maf Mar Moi.

1. Opening en vaststellen agenda

 • Prins Johnny geeft aan weer erg veel te hebben in zijn tweede jaar. Er wordt al volop gebouwd.

2. Mededelingen

 • Centrumplan
  Er is een delegatie vanuit de stichting bij de gemeente geweest om te spreken over het nieuwe centrum. Europaplein wordt meer een parkeerplaats, centrum zal zich vooral concentreren tussen de driehoek en slagerij Van Kraaij. De gemeente ziet deze laatste als beste locatie voor de goapmèrrege en ontbinding optocht. Voor de braderie verandert er niet zo veel. Roy geeft aan nog een mail te sturen zodat clubs mee kunnen denken. Roy vraagt bij de gemeente na wanneer er besluiten genomen dienen te worden.
  >> Voor wat betreft de tegels die nu op het Europaplein liggen: deze willen wij heel graag hebben op de plek waar de optocht ontbindt. Idee is bijvoorbeeld een walk-of-fame te maken vanuit het monument.

3. Verslag clubvergadering 29 februari 2016

 • Clubs kunnen aangeven welke bomen eventueel gesnoeid dienen te worden. Twan vd Heijden pakt dit dan op met de gemeente. Mails mogen naar secretaris@moesland.nl.

4. Terugkoppeling verzekering

 • Peter ligt toe dat wij een aanvullende verzekering hebben afgesloten voor alle clubs rondom de optocht. Wanneer er schade is en er geen “schuldige” kan worden aangewezen, kan hier aanspraak op worden aangemaakt. Advies blijft om als club zelf een verzekering af te sluiten, je bent dan verzekerd gedurende het hele jaar. De verzekering vanuit de stichting is enkel tijdens de optocht van kracht.

5. Evaluatie Moesfest en 11-11 bal
11-11 bal was redelijk rustig. Dit lijkt o.a. te maken te hebben met weinig nieuwe aanwas.

6. Programma 2016-2017

 • Inleveren stukjes carnavalskrant
  Deadline op 1 december, via krant@moesland.nl
 • Deelname pronkzittingen 21, 27 en 28 januari
  >> Kaartverkoop op 6 januari
 • Carnaval begint op vrijdag 24 februari
 • Optocht 2016
  Idee tijdig inleveren. 13 februari is de juryvergadering. Clubs om deel te nemen aan deze vergadering kunnen zich melden bij secretaris@moesland.nl. Goei Geknoei en Schon Gekwakt melden zich al aan.

7. Afbreken wagens en wegbrengen materialen

 • Twan vd Heijden ligt toe dat er niet meer locaties komen om containers te plaatsen, omdat er op de bestaande locaties bezetting, kranen en voorzieningen zijn. Tevens oproep om afval goed te scheiden (ijzer/staal, verf, hout, etc).

8. Bouwloodsen jeugd

 • Stand van zaken nieuwe bouwloods
  Peter geeft aan dat er zo’n 15 man bezig zijn om naast het karrehok een nieuwe loods te zetten. Vergunning is rond, materialen zijn veelal gesponsord en zal de loods wordt waarschijnlijk dit jaar nog groots geopend. Beheer ligt bij Jeugdcarnaval.
 • Stallen van onderstellen
  Peter spreekt wekelijks Peter Loeffen om de bestaande loods aan de Waterstraat ook op te knappen. Hier wordt aan gewerkt. Vloer dient nog verhoogd te worden.
 • Er wordt gevraagd of grote clubs hier ook terecht kunnen. Dat kan, mits jeugdclubs erin moeten. Jeugdcarnaval komt hier op terug met een datum.
 • Er komt een contract voor het stallen van onderstellen in de nishut aan de Waterstraat. Hier dient borg betaald te worden wat alleen terugbetaald wordt wanneer het onderstel netjes gestald wordt en tijdig wordt opgehaald.

9. Uitkomst 25 oktober (12-17 jaar)

 • Roy ligt toe dat er een groep mensen, onder leiding van Jan vd Linden, zich gaat inzetten om “iets” rondom carnaval voor de jeugd tussen de 12-17 jaar te gaan organiseren. De eerste bijeenkomst is geweest en zal zeker vervolg krijgen. Rob vd Zwaluw was erbij om te kijken hoe deze jeugd betrokken kan blijven bij de carnaval. Hij geeft aan dat er op een dag een bus gaat rijden langs een aantal bouwende clubs. Ook de kinderen vanuit de lascursus zullen hieraan meedoen.

10. Agendapunten clubs

 • Geen agendapunten

11. Rondvraag en sluiting

 • Mailadressen doorgeven voor nieuwsbrief.

Actiepunten

 • Mail sturen om input te vragen voor invulling centrumplan aan clubs –> Roy
 • Aangeven (via secretaris@moesland.nl) of er bomen gesnoeid dienen te worden –> Clubs
 • Datum vanaf wanneer grote clubs in de nishut aan de Waterstraat terecht kunnen –> Jeugdcarnaval
 • Er komt een overeenkomst voor het stallen van onderstellen in de nishut –> Jeugdcarnaval
Presentielijst vergadering 21 november 2016

Deel dit met anderen