Clubvergadering 20 november 2017

DATUM: Maandag 20 november 2017
TIJDSTIP: 20.30 UUR
PLAATS: Zaal de Potter

Afmelding; Auwzum, voorzitter Roy van Boekel en Jeugdvoorzitter Jan van der Linden

2. Mededelingen

Raad van elf heeft besloten dat het mogelijk is dat er dames bij de raad van elf mogen.

3. Verslag clubvergadering 20 maart 2017

Geen opmerkingen, agenda akkoord

4. Uitkomst 9 november (12 – 17 jaar)

Bekijken of er een (of meerdere) feestavonden georganiseerd kunnen worden voor deze leeftijd

Bouwbezoeken gaan weer opgepakt worden. 2 Groeten; boven en onder de 12 jaar

Als er nog geïnteresseerden zijn om iets te betekenen zou dat erg prettig zijn.

Aanmelden kan via Jan van de Linden of secretaris

5. Eigen risico bij schade

Peter Klievink geeft uitleg over de evenementen verzekering van de optocht ( verzekering alleen tijdens de optocht en Europaplein).

Wij, Stichting zijn verzekerd voor de optocht, hier zit een eigen ri sico aan.

Wij, stichting geven hierbij aan dat het eigen risico voor kosten komt van die persoon die schade toebrengt.

Vrijwilligersverzekering uitgelegd; wie is vrijwilliger en wie niet. De deelnemers van de optocht vallen niet onder de vrijwilligers van de stichting.

Vraag vanuit de vergadering;

Kun je het eigen risico, bij schade op parcours, niet verhalen op je eigen WA – verzekering?

Nee, dit is niet mogelijk.

6. Extra startgeld nieuwe clubs

Naar aanleiding van vorige clubvergadering;

Ondersteuning €555,00 in het 1e jaar, €444,00 in het 2e jaar en €333,00 in het 3e jaar.

Dit is niet vrij opneembaar. Stichting heeft een regelement gemaakt voor deze clubs. Betreffende clubs zullen deze, na inlevering van hun mailadres ontvangen.

7. Evaluatie Moesfest en 11 – 11 bal

Moesfest;

Was laatste keer dat de combinatie Stichting en De Raaf als Moesfest samenwerkte.

De Raaf gaat door met evenement onder andere naam.

11 – 11bal;

Druk 11 – 11 bal

Geluid was slecht.

Prins Bart vond het erg leuk en bijzonder om te zien. Het was erg gezellig.

Inleveren artikelen voor Moesblad tot 01 december 2017

Met name nieuwe clubs worden gevraagd om iets te schrijven.

Vol programma

Voorverkoop is op 23 december 2017, 17:00 uur Phoenix is open vanaf 13:00 uur.

Danswedstrijd in de Phoenix.

Onze eigen Huppelpupkes en Dansgarde doen mee.

Wedstrijd met 2 dansen; Gardedans en Showdans.

6 Aanmeldingen zijn al binnen.

Al aantal aanmeldingen; houd de site in de gaten

Graag snel aanmelden

Behalve voor wagens is het moment van inschrijven de volgorde van starten.

WhatsApp groep, nieuwe clubs toevoegen

8. Programma 2017 – 2018

a. Inleveren stukjes carnavalskrant

b. Deelname pronkzitti ngen 13, 19 en 20 januari

c. Dansfestival 21 januari

d. Carnaval begint op vrijdag 9 februari

e. Optocht 2017

f. Aanmelden voor juryvergadering op 29 januari

Wie van de clubs wil aanwezig zijn op deze clubvergadering;

– Goei Geknoei

– Net Zat

– Schon Gekwakt

9. Stand van zaken centrumplan t.a.v. carnaval

Impact op carnaval uitgelegd.

Tegels plein zullen in het voetpad komen liggen en een “walk of fame” vormen van het Moeslands monument naar De Phoenix

Route optocht zal door commissie optocht bepaald worden.

10. Agendapunten clubs

Geen agendapunten

11. Rondvraag en sluiting

Mark van Zandvoort;

Bouwen in de Waterstraat, slot loods is eraf gebroken.

De vergadering is het er unaniem over eens dat dit niet kan. Advies is om waardevolle materialen en gereedschappen mee naar huis te nemen .

Twan van der Heijden;

Legt scheiden en reden van scheiden bouw afval , op woensdag na de carnaval, uit aan de nieuwe clubs .

Deel dit met anderen