Clubvergadering 20 november 2006

Locatie: De Raaf
Aanwezig: KLore Kwats, Ut Lupt, Durdouwers, Zot Gefrot, Olling Doll, Ut Wurd Wa, Halverwege, Roar Mar Woar, Ut Nauwt Nie, ’t Moes Nie Moete, Duternietoe, Tis Wa, Potdomme, CI Remi, Gruts Grei, Vur Mekoar, Lo Komme Wa Kumt, Jeugdcarnaval en diverse leden van de Stichting Afwezig met afmelding: De Schuimkragen

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en het bijzonder onze zojuist herkozen Prins Ed d’n Urste en de kersverse grootvorst Willie. Theo brengt naar voren dat ze beiden een bijzondere auto in ontvangst mochten nemen van Autobedrijf Van Zummeren.

Voorts gaat hij in op diverse wisselingen van functies die binnen de stichting hebben plaatsgevonden: Willie als opvolger van Leonard, Lambert die na 11 jaar het adjudantschap heeft overgedragen aan Fons, Jan Danen is opgevolgd door Leonard en vervolgens is toegetreden tot de orde van adviseurs van het Moesland en tenslotte Willie die het secretariaat heeft overgedragen aan Peter. Hij wenst namens de vergadering iedereen veel succes.

Mededelingen

 • Agendapunten van de clubs kunnen nog naar voren worden gebracht
 • De stichting wil graag beschikken over alle emailadressen van de vertegenwoordigers van de clubs. Graag inzenden naar de secretaris (klievink@home.nl)
 • De Rabobank Oss e.o. heeft als dividenduitkering onze stichting 44 brandblussers cadeau gedaan, incl. 11 jaar onderhoud ervan. Bedankt daarvoor
 • Komend weekend viert CV De Keleströpers in Reek hun 44-jarig bestaan. Het programma is o.a. tijdens het 11-11-bal verspreid en grotendeels voor iedereen toegankelijk

Verslag clubvergadering 10 april 2006
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. De nieuwe regels staan reeds op de site (www.moesland.nl).

Jaarverslag secretaris
Oud-secretaris Willie leest het jaarverslag van het 48e jaar, 2005 – 2006, van de stichting Carnaval De Moeslanden voor. Na afloop van een uitvoerig, volledig en zorgvuldig voorgelezen verslag ontvangt onze oud-secretaris een applaus van de vergadering.

Evaluatie 11-11-bal
De voorzitter brengt naar voren dat hij het een mooie, kei gezellige avond vond. Goed gevuld, met gepaste aandacht voor de eerder genoemde wisselingen van de wacht, de verkiezing van de club van het jaar, met goede nominaties en een fraaie overwinning voor ‘Ut Nauwt Nie’, goede muziek, kortom een prachtige avond. De vergadering stemt daar blijkbaar mee in want er komen geen opmerkingen van de deelnemers.

Bespreking programma 2006-2007
De voorzitter loopt het programma voor het seizoen 2006 – 2007 in grote lijnen door en brengt de volgende data ter sprake:

Optocht 2007
hodikoel@home.nl

Benoeming leden kascommissie

Agendapunten clubs

Nieuwe bestuursleden stichting carnaval de Moeslanden

Rondvraag

Sluiting

 • Kaartverkoop Pronkzitting vr. 29 dec. 06, daarna via de Bruna
 • Pronkzittingen: zat. 13, vr. 19 en zat. 20 jan. 07
 • Uitnodiging 1e bijeenkomst op woe. 29 nov. a.s.
 • Bezorging Carnavalskrant zat. 3 feb. 07
 • Carnaval vr. 16 t/m di. 20 feb. 07
 • Vullen Containers woe. 21 feb. 07
 • Videoavond vr. 16 mrt 07
 • Fototentoonstelling zon. 18 mrt 07
 • Clubvergadering ma. 2 apr. 07
 • Braderie zat. 21 en zon. 22 apr. 07
 • Feest in de tent vr. 8 t/m zon. 10 juni 07
 • 11-11-balzat. 10 nov. 07

Alle datums staan op onze site (www.moesland.nl).

Bert van Hoof roept nieuwe artiesten op om mee te doen met de pronkzittingen en op 29 nov. te komen naar de 1e vergadering hierover.

Opgave eventuele juryleden/bouwadressen
De stichting komt graag in contact met nieuwe juryleden; mensen die buiten Schaijk wonen en als jury willen fungeren. Aanmeldingen graag naar Bert van Hoof.

Aanspreekpunt club tijdens de optocht
Graag opgave van het aanspreekpunt van de club tijdens de optocht doorgeven aan de commissie optocht (Bert van Hoof).

Brandblussers
Voor de brandblussers is een bruikleenovereenkomst opgesteld. De brandblussers zijn ook voor de bouwschuren bestemd. Op de eerste en de laatste zaterdag in december zijn bij het Karhok van de stichting van 10.00 tot 12.00 uur de brandblussers in ontvangst te nemen tegen betaling van de borg ad. € 50,=. Op woensdag na Carnaval kunnen de blussers ingeleverd worden bij Van Leuken en Peter Loeffen en ontvangt de club de borg contant terug.

Poort
Het is de Stichting gebleken dat herinvoering van de poort noodzakelijk is. Vanwege veiligheidredenen en om valse concurrentie te voorkomen. Als iedereen zich aan de afgesproken maten houdt, wordt in de jurering iedereen op eenduidige wijze beoordeeld. Er zal een elektronische poort komen waarbij hoogte en breedte worden gemeten met laserstralen. Wij willen gaan meten op 7.50 mtr. hoogte, 7.75 mtr. en 8.00 mtr. om de mate van overschrijding van de hoogte te kennen, zodat we niet op 5 of 10 cm. overschrijding al sancties moeten nemen.

De voorzitter noemt de afmetingen zoals die al langer in onze voorschriften staan: de statische hoogte van een wagen mag maximaal 7,5 meter bedragen (en maximaal 9 meter inclusief uitschuifconstructie). De breedte is maximaal 4,5 meter. Hierop ontstaat de nodige discussie tussen enkele clubs en enkele leden van de stichting waarbij o.a. de maatvoering van de oude poort wordt ingebracht (7.50 mtr en 9 mtr.), de interpretatie van ‘statisch’ en ‘dynamisch’ en het eerder gedogen door de stichting van hogere ‘statische’ maten dan 7.50 mtr..

De voorzitter meent dat het goed is een pauze in te lassen om hierover nader met elkaar van gedachten te wisselen. Na deze pauze brengt de voorzitter het onderwerp opnieuw ter sprake. Hij brengt in herinnering dat vanwege de te grote wagens vorig jaar bomen grof moesten worden gesnoeid (de gemeente noemt het amputeren) en dat enkele poppen al beschadigd waren voor men goed en wel gestart was. Hij geeft aan dat de stichting naar zijn idee duidelijk is in de voorschriften: 7.50 mtr. statische hoogte met een uitschuifconstructie tot max. 9 mtr.. Het woord dynamisch komt in de voorschriften niet voor.

De clubs lijken het met 7.50 mtr. statisch wel eens te zijn maar willen dynamisch echter uitleggen als: “als het boven 7.50 mtr. maar beweegt, dan is het dynamisch, kunnen lantaarnpalen en bomen omzeild worden en mag het”. Zij wijzen er op dat de optocht nu eenmaal een veel fraaier aanzicht biedt als grote wagens langstrekken. De voorzitter meent dat de stichting echter haar eigen regels die eerder in overleg met de clubs zijn opgesteld moet handhaven, zoals we dat ook vorige vergadering m.b.t. de motorische aandrijving hebben gedaan. Veiligheid en eerlijke strijd gaan nou eenmaal boven fraaiheid. Hij sluit de discussie af door aan te geven dat de stichting de gestelde regels zal handhaven tenzij door de stichting in het verleden hieromtrent duidelijk anders is gecommuniceerd.

Vervolgens komt de sanctie tegen overtreding van de maatvoering aan de orde. Alhoewel een enkele club zijn ongenoegen over het zojuist genomen besluit nogmaals naar voren brengt, is de vergadering het eens over de keuze van de sanctie. Uit de vier door de stichting voorgestelde maatregelen (1. direct uit de optocht verwijderen, 2. diskwalificatie bij de uitslag, 3. elf punten in mindering bij de uitslag of 4. elf plaatsen terug in de uitslag) kiest de vergadering unaniem voor sanctie 3: elf punten in mindering brengen op het totaal behaalde aantal punten bij de einduitslag.

Tot slot van dit punt benoemt de voorzitter nog enkele aandachtspunten voor de optocht: niet door menskracht voortbewogen wagens worden direct uit de optocht verwijderd (“bij Delleman rechtsaf”), heb aandacht voor het geluidsniveau (“het moet geen muzikabaal worden”), geen milieuschadelijke spullen op de wagen (zoals plastic korrels), beperk het drankgebruik en gebruik geen glas.

Bert van Hoof vult aan met de mededeling dat de inschrijfformulieren en de voorschriften binnenkort naar de clubs gaan en dat ideeën al per mail kunnen worden aangeleverd. Hierop komt een reactie uit de vergadering: wat te doen als meer clubs hetzelfde idee hebben? De stichting adviseert om dan met elkaar te overleggen over de uitvoering. Die kan heel verschillend zijn. De stichting kan en wil ideeën niet verbieden. Anders krijgen we nog meer regels. Na enige woorden ter aanmoediging van mogelijke kandidaten zijn uiteindelijk Frank de Vent en Henk Ruijs bereid deze verantwoordelijke taak op zich te nemen. Vanuit de stichting zal nog iemand hen gaan versterken. Door de clubs zijn geen agendapunten ingebracht. De voorzitter brengt naar voren dat de stichting, vanwege het omvangrijke takenpakket dat de stichting uitvoert en de vele uren die de leden er nu al in steken, het dringend gewenst is om het aantal leden van de stichting uit te breiden.

Hierdoor ontstaat ook een bredere basis voor de toekomst. We denken daarbij aan een toename van nu 19 leden naar zo ongeveer 22 leden. Als mensen ons willen tippen over mogelijke kandidaten, dan horen wij dat graag.
Arnold Appelhof: vraagt of de Stichting er aan gedacht heeft dat er ook wel eens iets “mis” kan gaan met de brandblussers en ze dus gebruikt worden voor een doel waarvoor ze niet bestemd zijn. Theo bevestigt dat dit een risico is, maar dat we daarvoor het inzetten van brandblussers niet willen tegenhouden. De brandweer gaat nog instructie geven en we hopen dat iedereen zo verstandig is om ze niet doelloos leeg te spuiten, ook al ben je dan de borg kwijt.
Maarten van der Linden: vraagt of de stichting inzicht kan geven in de status van de moesmunt. Theo geeft aan dat de Phoenix geen moesmunten meer zal aannemen en dat het verstandig is geen grote voorraden aan te houden.
Pieter van der Linden: heeft al eens eerder gevraagd of er een tribune zou kunnen komen op Moesmaandag voor mensen die slecht ter been zijn. Bert antwoordt dat dit is bekeken maar erg veel geld kost (ca. € 1500,=) en tribunes vandaag de dag ook weer aan heel veel voorschriften moeten voldoen.
Arthur Visschers brengt ter sprake dat de vechtpartij van vorig jaar negatieve publiciteit veroorzaakt en vraagt of betrokkenen er op zijn aangesproken. De stichting heeft overleg met de club gehad en ook met enkele ouders van de clubleden. Het lijkt er op dat ze nogal geprovoceerd zijn door ‘buiten-dorpsen’. Maar we moeten dit inderdaad zien te voorkomen!

Tot slot vraagt Prins Ed aandacht voor het feit dat er bij sommige clubs weinig aandacht lijkt te zijn voor de standpunten van de Stichting. Dat is jammer. Als prins kan hij het nu van twee kanten bekijken. Natuurlijk hebben we hier te maken met fanatieke bouwers en is een stevige discussie op zijn plaats. Maar respecteer de mensen van de stichting, zij doen alles in het belang van een goed Carnavalsfeest voor ons allen. Zorg dat we met zijn allen op één lijn blijven en een mooie Carnaval hebben. Hierop ontvangt hij applaus van de vergadering. Theo sluit zich daar graag bij aan: we hebben maar één doel: unne schônne optocht!

De voorzitter vraagt tenslotte nog aandacht voor het op tijd (1 december 2006) inleveren van stukjes voor de Carnavalskrant. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en wenst iedereen wel thuis.

Deel dit met anderen