Clubvergadering 19 november 2018

Afgemeld: Jan van der Linden, Ton en Joyce Snoeks, Alexander Schoonenberg, Twan van Horssen, Peter Klievink
1. Opening en vaststellen agenda. Maarten opent de vergadering.

2. Mededelingen
a. Nieuwe bestuursleden Stichting Carnaval de Moeslanden per 1-11

  • Maarten Hendriks is dit jaar grootvorst en voorzitter
  • Jan van der linden is van voorzitter jeugd naar voorzitter jongerencarnaval gegaan
  • Marieke van Duijnhoven is de nieuwe voorzitter jeugdcarnaval
  • Willie van Esch en Peter Klievink hebben afscheid genomen van het bestuur. Joost Geurts van Kessel en Ton Snoeks zijn hun opvolgers
  • Twan van Zandvoort is gestopt als secretaris en wordt vanaf volgend jaar (2019-2020) Grootvorst. Jaap Oliemeulen is de nieuwe secretaris
  • Arie is de penningmeester

b. Mailinglijst van jullie club graag aanleveren aan secretaris@moesland.nl zodat iedereen nieuwsbrief krijgt

3. Verslag clubvergadering 5 maart 2018 is goed gekeurd

4. Evaluatie 11-11 bal
Prins Bart heeft het nieuwe seizoen geopend met de spreuk: Carnavalle doe de vûr mekoar en mi mekoar.
Erg rustig – verandering inbrengen, wat kunnen we er aan doen? We gaan proberen iets te organiseren, een ieder is welkom voor inbreng. Opgeven om te helpen of ideeën bij de secretaris inleveren. Teun Derks meldt zich als eerste aan.

5. Indeling centrum met carnaval.
Ontbinding optocht op het Europaplein kan niet meer. De Pastoor van Winkelstraat is vanaf het gedeelte van de nieuwe Potter tot ingang Zilverlinde afgesloten van vrijdagavond tot woensdagochtend voor autoverkeer. Uitzondering zaterdag overdag, voor calamiteitendiensten en de bevoorrading van de Pottertent.

6. Nieuwe route optocht
a. Toelichting vanuit commissie optocht Wouter Spijkers laat opties nieuwe route optocht zien: commissie optocht heeft uiteindelijk 6 opties voor de route in kaart gebracht. Clubs kiezen democratisch route 6.
Nieuwe route optocht Moesland

Verdere uitwerking in handen van commissie optocht. De commissie optocht zal nu met gemeente, omwonenden en betrokken ondernemers in overleg treden of de keuze definitief realiseerbaar is. Nu de route bekend is wordt er gekeken naar de locaties ontbinding, Goapmerrege en voor een plek voor de Moestempel. b. Regels omtrent hoogte blijven staan, geen wijzigingen
c: Zelf snoeien is nog steeds niet de bedoeling. Doorgeven aan commissie optocht als er ergens plekken zijn waar gesnoeid moet worden. Altijd in overleg met gemeente

d. Locatie Goapmerrege
Straatdeel waar de wagens staan. Wagens worden na afloop afgebroken, er wordt een stuk afgezet voor machinist. Van elke club personen aanwezig zijn die ook verantwoordelijk zijn. Stichting zorgt voor hesjes. Wanneer er niemand van de club aanwezig is, wordt er aan die wagen niets gedaan. Verantwoording van de club.

e. Inhalen clubs na de optocht
Commissie optocht is in overleg met de Raaf over het programma

f. Plaatsing tegels in het centrum
Tegels komen terug, in overleg met de gemeente. Walk of Fame tussen monument en Phoenix. Terugleggen wordt door van de Wetering gedaan, eventueel met protocol aandacht aan schenken op later tijdstip. Tegels worden binnenkort gelegd

g. Aandenken bij het drie keer op rij winnen (of 5x in totaal) van de optocht bij de wagens (ipv de wisselbeker)
Commissie optocht laat replica van schaal maken als aandenken in dezelfde kleur

h. Deelname van clubs uit Reek
Aantal wagens loopt ver terug laatste jaren, omliggende dorpen al verzoeken ingediend om wagens in het Moesland mee te laten lopen. Komende jaren is er nog geen noodzaak om buitendorpse mee te laten doen. Er zijn rond de 20 kleine loopgroepen, 10 grote loopgroepen, 10 individuelen en 12 wagens. Een goed gevulde optocht waar we nog steeds trots op kunnen zijn. Hoe de toekomst er uit ziet is lastig te zeggen. We kunnen dit eventueel over 5 jaar herzien. Maar voor nu alleen Moeslandse deelnemers.

7. Programma 2018-2019
a. Inleveren stukjes carnavalskrant voor 1 december op krant@moesland.nl. Bezorging op 8, 9 en 10 februari.
b. Deelname pronkzittingen 26 januari en 1 en 2 februari
Kaartverkoop 5 januari om 15 uur phoenix c. Dansfestival 10 februari
Iedereen van harte welkom.

d. Carnaval begint op vrijdag 1 maart
e. Aanmeldingen voor juryvergadering op 18 februari:
– Goei Geknoei
– Ut Nauwt Nie
– De Twedde Leg
– Gruwelijk Locht
– Net zat
Indien er nog meerdere clubs willen, graag doorgeven aan de secretaris.

8. Bijdrage nieuwe clubs
Komend jaar is er een groene kwast voor Kek nou es. Om aanspraak te maken op de bijdrage van € 555, € 444 en € 333 moet je kunnen aantonen bij de penningmeester waarvoor het geld nodig is. Jongerencarnaval is voor de toekomst heel belangrijk! De lascursus is reeds begonnen. Taxibusje rondrijden met jeugd bij grote clubs gebeurd al, nu wanneer de clubs aan het schilderen zijn. Eventueel jeugd/jongeren al eerder laten komen kijken voor het schilderen, om te zien hoe de constructie eruit ziet. Jeugdcarnaval neemt het mee. Ook naar de scholen toe.

9. Beleid bouwplaatsen Waterstraat
Frotkot en de nishut in de Waterstraat waren dit jaar direct vol. Beleid wordt nog gemaakt, volgende clubvergadering in maart zal het beleid duidelijk zijn. Mogelijkheid is om koppen die klaar zijn ergens anders te laten stallen voor clubs in de Waterstraat i.v.m. drukte schuur. Wordt meegenomen in bestuur. Actief op zoek naar nieuwe locaties in overleg met gemeente. Grote clubs dienen in principe eigen bouwschuur te regelen.

10. Implementatie AVG binnen stichting carnaval
Bij inschrijvingen optocht volgend jaar moeten we wat aanpassen. Portretrecht: bij evenementen is het mogelijk dat er foto’s worden gemaakt die ook gepubliceerd kunnen worden. Als je zo’n evenement bezoekt kan het zijn dat je ergens op komt. Foto’s van Jan van Ballegooij komen op de site, carnavalskrant en lokale media. We komen er nog op terug bij de clubvergadering volgend jaar.

11. Agendapunten clubs

12. Rondvraag en sluiting
Lisette Loeffen: Zijn er dit jaar jubilerende clubs? Dit jaar 4 clubs. Sommige besteden er geen aandacht aan, andere alleen in de carnavalskrant. Enkele club wil wat doe bij de Goapmerrege.

Stefan van Ras: Pastoor van Winkelstraat wordt afgesloten voor verkeer. Kunnen we voor het Plein voor plezier wel bij de Potter komen? Eventueel via de achterkant (via de Herd). Jeugd contact opnemen met Theo.

Rogbloazers: Hun wens is om geplaatst te kunnen worden binnen de route. Wouter Spijkers neemt dit met hun op.

Deel dit met anderen