Clubvergadering 18 november 2019

18 november 2019 om 20:30 in De Potter
Afgemeld: Wendy Spierings, Joop Ariens, John van Lieverloo, Maria van Leijsen, Rudy Geurts, Mary Vos, Jeroen van Leijsen, Marieke van Duijnhoven, Harold Geurts van Kessel, Teun Derks
1. Opening en vaststellen agenda
a. Hartelijk welkom aan iedereen en in het bijzonder aan Prins Twan.

2. Mededelingen

a. Sinds kort hebben we een moesvlogger, leuke korte filmpjes over het Moesland.
b. Woordvoerder van het Moesland clubapp, schijnt te werken. Er zijn nu afmeldingen van clubs die er normaal niet zijn.
i. Op deze manier willen we zo snel mogelijk alle clubs bereiken. Dit wordt goed ontvangen binnen de clubs.
c. AVG: regelgeving
i. Komt nog een beleid voor AVG, maar er zijn al stappen gezet binnen de stichting.
d. Beleid grensoverschrijdend gedrag.
i. Komt ook een vertrouwenspersoon binnen de stichting. Zaken die binnen dit gedrag vallen kun je dan bij die persoon melden.
e. Bouwschuur in Zaltbommel afgebrand, hier zijn zorgen over vanuit de provincie.
i. Er moet door alle bouwende clubs rekening gehouden worden om zo veilig mogelijk te bouwen o.a. plastic zo neer hangen dat er zo weinig mogelijk mee kan gebeuren. Let op elkaar, zodat we hier geen brand hoeven mee te maken.

3. Verslag clubvergadering 25 maart 2019

a. Geen opmerkingen

4. Anders benutten startgeld grote optocht

Inkomsten van de carnaval lopen erg terug. Zomercarnaval en Braderie zijn er niet meer. Er is gevraagd om te kijken naar bepaalde plekken waar we geld kunnen gaan besparen. We willen graag hier op tafel leggen wat we kunnen doen. Er is max. € 182 voor de wagens. € 7 p.p. (max € 140) voor de loopgroepen. Dit komt neer op € 6500 in zijn totaliteit. Dit is een flinke kostenpost. Stimulering voor de jeugd blijft. Open vraag aan de vergadering is, wat vinden jullie ervan? Wij als bestuur kijken op alle fronten waar we kunnen bezuinigen.
Enkele opmerkingen vanuit de clubs; Kunnen we een enquête houden?
We zouden op medailles kunnen bezuinigingen? Prijzengeld i.p.v. startgeld?
Kom met ideeën, organiseer een evenement, zodat we bepaalde dingen kunnen behouden. We zijn bereid om een enquête te houden en clubs te mailen. De startgelden worden afgeschaft, op de vergadering in maart wordt dit definitief besloten. In de mail die wordt opgesteld gaan we aangeven welke inkomsten we mislopen waardoor dit helaas noodzakelijk is.

5. Ontbinding clubs optocht
a. Commissie optocht is al druk bezig met voorbereidingen. Ontbinding op
het festivalterrein. Korte evaluatie route: beleving iets minder. Wagens gaan nu starten bij het Europaplein. (opbouw in schutsboomstraat) Loopgroepen, individuelen opstellen in Julianastraat en Beatrixstraat. Albert Heijn gaat om 13uur dicht op Moesmaandag. Overige middenstand heeft er mee ingestemd. Dit moeten we nu nog bij de gemeente neerleggen. Moestempel en cie optocht hebben hier al overgesproken. Optocht komt nu in het begin langs de Moesstempel.
b. Ontbinding zelf in de hand nemen. De Raaf heeft het te commercieel aangepakt voor dit jaar, het binnen halen van de clubs viel tegen. Dus dit jaar gaan we dit zelf doen. CV Dikke Schik wil meehelpen, in de buurt van de Jumbo. We willen hier een mooie sfeer aan gaan geven. Goapmerrege voor bij de pastorie, bij het oude raadhuis. We gaan de wagens zo neerzetten dat daar een mooi feestje gebouwd kan worden.
c. Vorig jaar woonden er nog niet zo veel mensen in de Kapelaniestraat Dit jaar is alles bewoond, en zou het een mooie plek kunnen worden om te ontbinden.
d. Moestempel is tevreden met deze plek, de hele vergadering gaat ook akkoord met dit voorstel.
e. Carnaval Loverz zal niet meer bij de Potter binnen gehouden worden. Er zal een tent moeten komen binnen het evenemententerrein voor dit evenement. Deze tent kan eventueel mogelijkheden bieden voor andere activiteiten.
f. Het snoeien door de gemeente moet gebeuren, zodat alles toegankelijk
is. Geef aan ons door om te kijken of er problemen zijn met bepaalde takken/bomen. Nooit zelf de zaag ter hand nemen, anders krijgen we problemen met de gemeente.

6. Medailles optocht

a. Er zijn nieuwe medailles met het nieuwe logo. 1 t/m 5 duidelijk
gemarkeerd. Hoe ze eruitzien is nog een verrassing.

7. Ideeën carnaval en toekomst (open vraag aan iedereen voor nu en in de toekomst)

a. Blijft terugkomen op de vergadering. Carnaval veranderd, jeugd
veranderd, beleid veranderd. Wij moeten met zijn allen kijken hoe we carnaval kunnen blijven behouden. Denk er eens over na wat we met zijn allen kunnen we doen. Alles is mogelijk, wij als bestuur hebben het er ook regelmatig over. Wij willen carnaval toekomstbestendig maken. Dit zullen we ook herhalen in de nieuwsbrief.
b. Carnaval Loverz kan nog hulp gebruiken in de voorbereiding en tijdens het evenement. Als je hier nog ideeën over hebt of graag wilt helpen kan je dit aangeven bij Jan van der Linden.
c. Makt me Niks is naarstig op zoek naar een bouwschuur. Ge kekt mar is een andere club die nog een bouwloods zoekt. Helaas zijn er weinig bouwschuren over. Hier is vanuit het bestuur regelmatig overleg met de gemeente en burgemeester. We hebben helaas tekort aan bouwschuren,
i. In Heeze bouwen ze een tijdelijke bouwloods op een stuk grond. Eventueel informeren bij organisatie daar hoe ze het regelen, en eventueel te huren door ons? Wij zullen hier naar kijken.
ii. Le Jeteur brengt obligaties uit mbt bouw van nieuw onderkomen, is ook nog een mogelijkheid in de toekomst.
iii. Bouwschureniseenheelbelangrijkspeerpunt.
1. Clubs zelf goed mee rondkijken, wij willen graag meekijken en samen benaderen.
2. Bij Maarten Bongers heeft een club gezeten maar mag niet meer terugkomen, Wellicht mogelijkheid voor Ge Kekt Mar?

8. Agendapunten clubs

a. Gezamenlijk inkoop carnavalsmateriaal. Initiatief bij de clubs
i. Is er behoefte voor op dit moment? Er is een bouwersapp van clubs van het Moesland. Rob v/d Zwaluw is beheerder hiervan, in deze app kan je alles kwijt, nieuwe clubs kunnen zich hier voor aanmelden. Vragen over waar verf en gaas kopen etc.
b. De Groene Moesster initiatief van o.a. Rob v/d Zwaluw.
i. Clubs die niet meer zo groot bouwen, weinig motivatie. Dit is jammer. Ze doen mee om het meedoen.
ii. Wagens met 5 koppen (gezicht, met ogen) als basis (geen auto o.i.d.) doen hier automatisch aan mee. Jeugdclubs kunnen zich gaan meten aan clubs die op hun retour zijn. Bestaande clubs motiveren om toch niets te doen. Het is een concept. Dit wordt een prijs, wordt uitgereikt tijdens de prijsuitreiking namens bouwers van het Moesland. Op het moment dat de club die wint, het podium opkomt. Van tevoren is al bekend welke wagens 5 koppen hebben. Grote clubs kunnen op deze manier de jeugdige clubs helpen.
1. Je hoeft je er niet voor aan te melden. Dit gebeurt automatisch.
2. Op dit moment zijn er 2 clubs die aan aangegeven hebben om hiervoor te gaan.
iii. Past in categorie carnaval in de toekomst. Je hoeft niet mee te doen, je kan ook onbewust meedoen.
iv. Als iemand hier nog vragen over heeft dan kan je Rob v/d Zwaluw hiervoor benaderen.
v. Vanuit de vergadering ontvangt dit initiatief een luid applaus

9. Rondvraag en sluiting

a. Er staan nog onderstellen bij de Nishut buiten.
i. 1 is van de Wulpse Hertjes (te koop) en 1 van Maf Mar Moi.
ii. Ge Kekt Mar is nog op zoek naar een onderstel, er wordt meteen na de vergadering contact gezocht om te kijken of ze een van deze onderstellen kunnen overnemen.
b. Dit jaar wil vast iedereen een nieuwe medaille hebben. Maar volgend jaar is er misschien geen behoefte aan een medaille van de optocht, geef dit aub aan. Op het inschrijfformulier optocht, bij wil je een medaille? Aanvinken ja of nee. Als je bij de 1e 5 eindigt. Krijg je dan toch een medaille. Maar buiten de top 5 niet. Je mag ze ook na de prijsuitreiking inleveren. Eventueel in de toekomst niet meer 1 t/m 5 medailles geven, maar van 1 t/m 3. Dit komt op de agenda van de
clubvergadering na de carnaval op 16 maart 2020.
c. Afbreken van de wagens: Hoe is dat dit jaar geregeld? Het afbreken is
van de verantwoordelijkheid van de clubs zelf. Vorig jaar stond er helaas een tent in de weg, die al lang weg had moeten zijn. Wij willen wel de mogelijkheid geven om dit te faciliteren. In de bouwersapp volgt hier nog nadere informatie over. Afbreken pas als de goapmerrege is afgelopen.
d. Oud ijzer inzamelen is enkele jaren geleden geopperd. Misschien dat we dit 1x per jaar kunnen organiseren. Om hier geld te genereren voor de carnaval. Eventueel tijdens het afbreken een aparte “locatie” maken voor oud ijzer.
e. Banners die we hebben gehad in het verleden komen terug. Beugels moeten nog gehangen worden. Banners worden nog wat aangepast. Voorzitter Maarten en Hans Kuijpers zijn hier druk mee bezig.
f. Clubs die zich willen aanmelden voor bouwers van het moesland app. Kunnen zich zo meteen bij Rob van de Zwaluw melden dan regelt hij dat meteen.
g. Aanmoedigingspremie voor nieuwe clubs. Graag melden bij de stichting. Arie kan dan toelichten hoe het werk voor de nieuwe clubs
h. Er is nog geen nieuwe grootvorst. Voor het eind van het jaar wordt hier meer bekend over gemaakt. Ergens een keer een ingelast feest m.b.t. installeren nieuwe grootvorst.

Deel dit met anderen