Clubvergadering 17 november 2014

Locatie: De Gasterij

Aanwezig: Schon Gekwakt, Maf Mar Moi, Ut Lupt, MNM, Wennig Kans, Raad van 11, Nie gering, Ut Nauwt Nie, CV Tis Wa, Gerrie Peters, Jan van Ballegooij, CI Remi, Auwzum, Gruts Grei, Hofkapel, De Schuimkragen, Ut Wier Tijd, Dikke Schik.

Afmelding: Klore Kwats, Roar Mar Woar, Ge doet mar.

01. Opening en vaststellen agenda

02. Mededelingen
Voorzitter bedankt Peter voor inspanningen als secretaris. Zijn taken worden overgenomen door Twan van Zandvoort Verzekering: Peter ligt toe dat er een persoonlijke WA is, maar raadt aan om dat ook als club af te sluiten. Wilfred Janssen van BML kan hierin adviseren. Beter is nog dit te doen met een zogeheten “praalwagen verzekering”.

03. Verslag clubvergadering 24 maart 2014

Schaal in behandeling bij Maf Mar Moi. Bekijken de mogelijkheden voor een op maat gemaakte schaal. Standaard zijn ze nauwelijks te vrijdagen in de juiste grootte volgens maatstaf van Maf Mar Moi.
04. Jaarverslag secretaris

Peter neemt uitgebreid het jaar door.

05. Evaluatie Moesfest en 11-11-bal
Geen opmerkingen over Moesfest. Alex vertelt over het succes en kijkt uit naar het volgend jaar vol uitdagingen om er net zo’n geslaagd feest van te maken. Joep vertelt op zijn gepassioneerde manier hoe hij het 11-11 bal heeft beleefd maar ook het hele jaar. En bedankt nogmaals de vele handjes die carnaval mogelijk maken. Verder geen opmerkingen.
06. Toekomst Moeslands Carnaval – Speerpunten beleid komende 11 jaar

Roy licht de SWOT analyse toe en vraagt de clubs om de matrix in te vullen om samen het pad voor de komende 11 jaar Moeslandse carnaval te bepalen. Traditiegetrouw wordt er aan de penningmeester gevraagd of er tijdens de pauze een drankje gedronken kan worden. Er worden stickers geplakt om de speerpunten te bepalen. Dit wordt door de vergadering als vernieuwend ervaren.

07. Bespreking programma seizoen 2014-2015

Pronkzitting, Jeroen nodigt iedereen uit voor de komende vergadering.
Agenda wordt doorlopen door de voorzitter.
Deadline van 1-12 voor de krant wordt benadrukt door Gerrie, i.v.m. vroege carnaval.
Juryvergadering: Schon Gekwakt, Dikke Schik komt er op terug, Maf Mar Moi
Zomercarnaval de 11e editie gaat iets extra’s brengen. Ideeën zijn van harte welkom.

08. Optocht 2015
Wouter neemt als streep van de optocht het woord. Brandblussers worden nog nauwelijks opgehaald.
Wouter roept op een uitgebreide inschrijving voor de jury te doen. Jury bereidt zich goed voor.
Aanspreekpunt van de club moet herkenbaar zijn en voor aan de trekstang staan. Dit was afgelopen jaar niet altijd het geval.
Afbreken zal worden gesteund door de commissie optocht. Club heeft dat afgelopen jaar goed gedaan door terrein af te zetten en de volgorde te bepalen.
Opgeven van juryleden en bouwdaressen blijft erg welkom.
Toelichting vanuit de commissie: Ge kunt me Wa is benaderd en zal komend jaar heter voor de dag komen. Doorstroming van jeugdclubs wordt over ongeveer twee weken besproken met een gezelschap. Aanmelden is nog mogelijk:
Initiatief van Rob vd Zwaluw mbt WhatsApp groep wordt toegelicht. Jonge en oude clubs worden aangemeld en kunnen elkaar op weg helpen en voor vragen en antwoorden te zorgen. Gemeente heeft al druk gesnoeid nav vraag vanuit de clubs.
Orde commissarissen gaven tegenstrijdige opdrachten inzake de snelheid van lopen. Twee weken van te voren wordt een vergadering belegd met deze groep commissarissen om dit te besprokene. Clubs zijn van harte welkom, aanmelden via secretaris.
Stefan vraagt of het mogelijk is om jeugdclubs mee te laten lopen met de optocht maar dan ook gejureerd te worden. Dit als stimulans; ze weten dan waar ze geëindigd zouden zijn.

09. Nieuwe vrijwilligers (commissieleden) Stichting Carnaval
Voorzitter vraagt of er interesse is om deel te nemen in een aantal commissies. Aanmeldingen via secretaris. Er zijn op dit moment vacatures in de commissies PR (3+streep), Braderie (3), Krant (3+streep), Zomercarnaval (streep) en Video (3),

10. Agendapunten clubs
Geen

11. Rondvraag en sluiting
Rob vd Zwaluw: foto archief van de jeugdoptocht is die beschikbaar? Chantal Roelofs geeft aan dat ze er wel zijn.

Actiepuntenlijst clubvergadering d.d. 1 nov. 2014
(Niet zichtbaar op een telefoon – tablet draaien naar horizontaal)

Nr.

Omschrijving

Oppakken door

Gereed op

Status

Mrt 01

De clubs stellen voor een gezamenlijke avond met de ordecommissarissen te beleggen om samen te kijken hoe de optocht beter (en voor iedereen prettiger) kan verlopen

Wouter Spijkers

Dec

 

Mrt 02

Wouter Spijkers gaat via de jeugdcommissie met Jos Jacobs, Rob van der Zwaluw, Stijn van Lith, Ivo Leenders, Michiel Brekelmans en Jacky van Beusekom richting jeugd het gesprek voeren en hulp bieden om de doorstroming naar de groten weer te bevorderen

Wouter Spijkers

Okt

 

Mrt 03

Het idee van een wisselschaal wordt door Maf Mar Moi en de commissie optocht verder invulling gegeven

Wouter Spijkers

Volgende clubvergadering

 

Deel dit met anderen