Clubvergadering 16 november 2015

DATUM: Maandag 16 november 2015
TIJDSTIP: 20.30 UUR
PLAATS: Zaal de Potter

Afwezig: Arie Vissers, Derk Peters, Ut Lupt en De Schuimkragen.

01. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA

02. MEDEDELINGEN
Verzekeringen
Peter ligt dit toe vanuit het bestuur. Hij geeft aan dat het verstandig is dat iedere club zichzelf verzekert. Peter zal uitzoeken of het mogelijk is om in te schrijven als één collectieve club met één verzekering (bouwen, optocht en vervoer heen en terug).

René stelt voor om het bedrag voor de verzekering van het startgeld in te houden.
Nadat dit is uitgezocht zal per mail nog voor de optocht gevraagd worden of dit van het startgeld kan worden ingehouden.

03. VERSLAG CLUBVERGADERING 9 MAART 2015
Geen opmerkingen, verslag akkoord

04. Huisstijl
Vanuit de clubs komt de opmerking dat ze niet blij zijn met de gang van zaken rondom het nieuwe logo. Roy en Twan lichten toe hoe we zijn gekomen tot het besluit. Na een goede discussie zijn daaruit twee punten te benoemen: de communicatie vanuit stichting is niet goed geweest, clubs zijn niet betrokken bij het proces er naar toe. Roy beaamt dit, dat had zeker beter gemoeten. Het tweede punt is de uitkomst. Het rondje in het nieuwe logo vindt geen draagkracht.

Na een korte onderbreking en overleg binnen het bestuur is besloten om met een drietal afgevaardigden vanuit de clubs en Roy en Twan met Arthur in overleg te treden of dit is aan te passen. De vergadering draagt Rob vd Zwaluw, Stijn van Lith en Derk Peters voor, die namens de clubs zullen optreden. Dit team heeft tevens het mandaat van de vergadering om een definitieve beslissing te nemen.

05. TOEKOMST MOESLANDS CARNAVAL – SPEERPUNTEN BELEID KOMENDE 11 JAAR
Roy ligt toe dat er al aardig wat zaken zijn opgepakt zoals de schaal, samenwerking met SchaijkEenWereldDorp, jeugdclubs die gejureerd worden, WhatsApp groep voor (jonge) bouwers, etc. Gevraagd wordt om ideeën nav de SWOT aan te leveren bij Twan, om dit later uit te kunnen werken. Vanuit de begroting wordt hier ruimte voor gereserveerd.

06. JAARVERSLAG SECRETARIS
Dit jaar heeft Twan besloten om niet het hele jaarverslag voor te lezen. Peter heeft dit jarenlang prima gedaan.

07. EVALUATIE MOESFEST EN 11-11 BAL
Lisette vd Heijden: 11-11 bal weinig ouderen.
René Derks: Stukje Auwzum te lang.

08. BESPREKING PROGRAMMA SEIZOEN 2015-2016
• Deelname aan Pronkzittingen op 9, 15 en 16 januari 2016
• Carnaval begint op vrijdag 5 februari
• Optocht 2015

Afbreken wagens (Rob vd Zwaluw)
Jeno doet dit komend jaar niet meer. Dit betekent dat er niemand is op dinsdag. Wouter neemt dit mee.
Wouter geeft aan dat er brandblussers zijn, maak daar gebruik van.
Beker blijft zoals het was.

09. AGENDAPUNTEN CLUBS

10. AGENDAPUNTEN CLUBS
Geen punten.

11. RONDVRAAG en SLUITING
Stefan van Ras: heeft een schaal voor de individuelen gemaakt.
Mark van Zandvoort: vraagt wanneer de kascontrole is.
Jan vd Linden: Jeugdcarnaval bestaat 44 jaar. Er komt een feestweekend in 19 en 20 maart.

Rob van de Zwaluw vraagt wanneer hij tekeningen moet maken voor de krant of hij dit tijdig kan weten. Gerrie geeft aan dat zij er rekening mee kunnen houden.

Deel dit met anderen