Clubvergadering 13 maart 2023

DATUM: Maandag 13 maart 2023
TIJDSTIP: 20.00 uur
PLAATS: De Werkplaets

Aanwezig: Prins Djarek d’n Urste (Krek Gek en protocol), Egbert Manders, Twan v.d. Heijden (cv Wennig Kans), Gerco van Binsbergen, Mark van Zandvoort (Vur Mekoar), Jaap Oliemeulen (vur Mekoar), Joost Geurts van Kessel, Ronald van Rooij (Goei Geknoei), Sjef Potjes (Krek Gek), Fons Roelofs (Halverwege), Mark van Summeren (Moestempel), Wouter Spijkers (Moi Gekloi), Rob v.d. Zwaluw (Schon Gekwakt), Sjoerd Langendijk (De Hedde Wellus), Daniel v.d. Berg (Schon Gekwakt), Stefan van Ras (CI Remie), Bas Griffioen, Lisette Loeffen (Schuimkragen), Maik van Rooij (Hartstikke Gek), Jan van Rooij, Tijn Spijkers, bestuur (Maikel, Maarten, Jan, Arie).

01. Maarten opent de vergadering om 20.11u.

02. Vaststellen agenda

03. Verslag clubvergadering 22 november 2022

04. Mededelingen
a. Ingekomen post t.a.v. geluidsoverlast en muziekkeuze tijdens optocht:
Vanuit publiek is er een ingekomen stuk t.a.v. geluidsniveau en keuze muziek; bij sommige clubs stond de muziek erg hard en was de muziekkeuze niet altijd passend (voor ook jonge leeftijden). Dit is benoemd als aandachtspunt voor de clubs. Ook de jury heeft aangegeven dit een aandachtspunt te vinden. Ter herinnering zal dit bij de eerstvolgende clubvergadering en op de nieuwsbrief opnieuw vermeld worden.

b. Medailles inleveren/graveren:
Formulieren zijn meegestuurd met de nieuwsbrief en kunnen tot eind deze week worden ingeleverd bij Egbert Manders.

c. Moesacademy:
Er was een hoge opkomst. Twee nieuwe clubs hebben o.a. deelgenomen en zijn ook daarna nog een paar keer wezen kijken bij de bouwende clubs (en hebben het ook meteen in hun praktijk toegepast). Er wordt bekeken of Moesacademy kan worden opgenomen als commissie.

d. Kascontrole:
Daniël v.d. Berg en Maik van Rooij zullen de kascontrole bij Arie doen.

05. Evaluatie carnaval:

 • Carnaval was weer als vanouds! De Moeslandse Optocht staat
  bovenaan de Champions League van de optochten! Er waren weer mogelijkheden om te ‘dweilen’ en veel activiteiten hebben weer doorgang gevonden. Prins Djarek dankt iedereen voor deze mooie carnaval, met wel wat weinig confetti.
 • De moesmunt wordt gemist.
 • Uitreiking van Zilveren Moestop was lastig bereikbaar/toegankelijk. Dit is onder de aandacht van het protocol van SCM.
 • Er waren veel gaten in de optocht, naar idee van commissie optocht ligt
  dit mogelijk aan de acts die in stilstand werden opgevoerd tijdens de optocht. Derhalve het verzoek om acts in voortgaande beweging uit te voeren volgend jaar. Ook dit wordt bij de eerstvolgende clubvergadering en in de nieuwsbrief vermeld.
  Hiernaast werd nog het idee geopperd om met de captains van de clubs voorafgaand aan de optocht samen te komen.
 • Het is niet gewenst dat clubs in de optocht pas aansluiten, iedereen moet vanaf de start meelopen. Een argument hiervoor kan zijn dat wagens stuk gaan door niet snoeien < 8 meter. Dat is op de route echter niet het geval. Dit wordt door commissie optocht met de clubs gecommuniceerd.
 • De ontbinding van de optocht werd gemist, met name een feestelijk onthaal. Dit wordt ook opnieuw teruggebracht bij de eerstvolgende clubvergadering en in de nieuwsbrief.
 • De goapmerrege was minder druk bezocht. Geopperd wordt om de wagens op een betere wijze te stallen. Commissie goapmerrege wordt gevraagd om nogmaals na te denken over de inhoud en de vorm van de goapmerrege.
 • Er waren tijdens de prijsuitreiking van de grote optocht geen foto’s op scherm te zien. Dit werd gemist. Het is leuk als dit weer wordt opgepakt. Een oproep zal daarom worden gedaan in de eerstvolgende clubvergadering en in de nieuwsbrief.
 • De suggestie wordt geopperd om de slogans/zinnen van de deelnemende clubs terug te laten komen in het Moesblad. Dit wordt gecommuniceerd met commissie Krant
 • Vanuit de Moestempel werd benoemd dat het sfeervoller is als ze tegenover elkaar komen te staan. Er wordt door hen naar de opties gekeken, samen met commissie optocht.

06. Agendapunten clubs:

a. De Gouden Knipoog: er wordt een film getoond met oude beelden waarin wagens te zien zijn met bewegende monden en ogen. Het zou leuk zijn als deze traditie weer terug komt.
Hiernaast wordt benoemd dat het leuk zou zijn als hier een nieuwe prijs voor in het leven geroepen wordt, dit wordt geagendeerd voor de eerstvolgende clubvergadering in november.

07. Status bouwloodsen:
Er zijn goede vooruitzichten t.a.v. een nieuwe bouwloods voor de komende jaren. Deze bouwloods zal nog niet gereed zijn voor de optocht van 2024, daarom wordt nu nagedacht over een alternatief voor komend jaar.

08. 66-jarig bestaan Stichting Carnaval de Moeslanden:
Data en logo worden binnenkort bekend gemaakt. Suggesties voor logo’s en programma zijn van harte welkom.
Voor de organisatie zijn diverse commissies in het leven geroepen, waarbij aanwas meer dan welkom is.
Voor suggesties t.a.v. logo: e-mail naar penningmeester@moesland.nl. Voor suggesties t.a.v. programma of deelname aan commissie: e-mail naar 66jaar@moesland.nl.

09. Ideeën carnaval nu en in de toekomst:
Deze open vraag werd gesteld. We moeten mee in de tijd, zodat het aantrekkelijk blijft voor iedereen, maar waarbij er ook oog mag zijn voor tradities. Suggesties mogen naar secretaris@moesland.nl.
Prins Djarek prijst dan ook de nieuwe suggesties van afgelopen jaar, voel je vooral vrij om met nieuwe ideeën te komen!

10. Rondvraag

11. Sluiting: om 21.44u sluit Maarten de vergadering.

Deel dit met anderen