Clubvergadering 1 december 2003

Verslag clubvergadering 1 december 2003. Die trouwens extreem druk bezocht werd. Zal wel te maken hebben met de Moesmunt. (kost weer geld niet waar ;))

Mededelingen:
Er is een commissie Midzomerfestival in het leven geroepen.
Deze commissie gaat er voor zorgen er een midzomerfestival gaat plaatsvinden op 4 en 5 juni 2004.
De vrijdag wordt voor de jeugd ingedeeld met een band of iets dergelijks. De zaterdag wordt ingedeeld met cabaret en daarna muziek.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Evenals het jaarverslag van vriend Willie.

Evaluatie 11-11-bal:
Er komt een andere opzet voor de verkiezing van Club van het jaar.
Dit omdat niet iedereen al aanwezig is. Leonard komt met een voorstel.
Bij de uitnodiging van de clubvergadering voor na de carnaval, wordt een formulier toegevoegd. Hier kan men de top drie invullen.
Deze kan dan ingeleverd worden bij de vergadering en met het 11-11-bal wordt dit om 23.11 uur bekendgemaakt.
Bas Griffioen kwam met de opmerking dat het allemaal wel lang duurde voor dat het gezellig werd. Theo Potjes (de nieuwe voorzitter van de stichting) beaamde dit, maar dat komt ook omdat er dit jaar vele plichtplegingen gedaan moesten worden. Waaronder het installeren van onze nieuwe prins.

Verschillende data van activiteiten
Pronkzitting: 17, 23 en 24 januari 2004. Kaartverkoop 2 januari 2004.
Carnaval: 20 t.m 24 februari
Videoavond: vrijdag 12 maart in de Postduif
Fotomiddag: zondag 14 maart 2004

Mededelingen betreffende de optocht:
Bas Keijzer van Ontiegluk Ontzagluk bouwt de poort! Samen met Frans Jans van de Stichting.
De vergadering is het er mee eens. Plekzak wordt door Bas gevraagd om mee te plakken. Geen probleem Bas!

Opbouwen van de wagens. Zo laten?
Ja. De kranen worden door de clubs geregeld, de pleinen door de Stichting. Jos Jacobs van Maf Mar Moi vraagt of zij niet bij Van Amstel voor mogen opbouwen.
Jan Danen ziet dan een probleem met de doorstroom. Wordt op teruggekomen.
Doorstromen van de optocht is nog geen oplossing voor. Ook hier wordt op teruggekomen.

Juryleden
Er zijn nog geen nieuwe kandidaten aangemeld. Liefst jonge mensen. Kandidaten kunnen zich opgeven bij Willie van Esch.
De juryvergadering is half januari. Drie clubs hebben zich “vrijwillig” aangemeld:

  • Olling Doll
  • Ut Wurd Wa
  • Maf Mar Moi

Kascommissie
Twee personen van clubs te weten, Pieter van der Linden en Kees Dekkers en Fons Roelofs namens de Stichting.

Rondvraag

  • Komt de poort op dezelfde plaats? Ja.
  • Wat is het nut van de poort als je toch door mag lopen?
    De clubs hebben bewezen dat ze het kunnen, het is en blijft de verantwoording van de clubs
  • De Bierviltjes zijn opgeheven als club
  • Inleveren van het stukje voor de Moeskrant moet voor 10 december gebeuren bij Leonard.

Moesmunt
Een afvaardiging van de Horeca kwam verslag uit brengen van de Moesmunt.
Waar vele dachten dat het om een plan ging, werd het al heel snel duidelijk dat het om een uitgewerkt plan ging.

Aanvulling op dit alles is dat er een munt komt die een waarde vertegenwoordigt van 5 munten.
Clubs moeten minimaal 20% van de munten afnemen in grote munten.

Deel dit met anderen