Bouschurentekort in Moesland

Maashorst zoekt oplossing voor bouwschurentekort Schaijk

Het nieuwe carnavalsseizoen moet officieel nog beginnen en nu al staan de kranten vol met berichten over de carnaval in Schaijk en met name het bouwschurentekort en dus een probleem voor de optocht van Schaijk. Zo plaatste Arena dit stuk:

De zorgen over het tekort aan bouwschuren voor carnavalswagens in Schaijk hebben de aandacht van het college van B en W van de gemeente Maashorst. Dat blijkt uit een reactie van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van politieke partij Voor De Dorpen. De gemeente maakt plannen om de nijpende situatie aan te pakken.

Voor De Dorpen benadrukte in hun schriftelijke vragen het essentiële belang van carnaval voor de lokale gemeenschap en de dringende noodzaak voor geschikte bouwlocaties. “Carnaval is een onmisbaar element van het verenigingsleven in onze gemeente en het tekort aan bouwschuren brengt de Moeslandse optochten in gevaar. We vinden het cruciaal dat er op korte termijn een oplossing komt voor Stichting Carnaval de Moeslanden.”

Het college bevestigt dat er positieve gesprekken gaande zijn met Stichting Carnaval de Moeslanden over de realisatie van een tweede loods op de voormalige gemeentewerf. “We hebben een positieve grondhouding ingenomen om tot afspraken te komen. Omdat het om een tijdelijke locatie gaat, hoeven we geen nieuw bestemmingsplan te maken. Een omgevingsvergunning voor tijdelijk gebruik volstaat.”

Voor De Dorpen stelt dat “het verenigingsleven een cruciale rol speelt in de leefbaarheid van onze dorpen. De vrijwilligers van Stichting Carnaval De Moeslanden hebben nu dringend onze steun nodig als gemeente.” Het college erkent de urgentie en verklaart dat ze “de raad informeert wanneer ze tot afspraken is gekomen.”

Naast de nieuwe loods worden ook stappen ondernomen om op korte termijn gebruik te maken van de bestaande gemeentelijke loods tot het carnaval in 2024. “Aangezien de stichting vroeg om dit najaar te kunnen starten, verwachten we binnen circa een maand tot afspraken te komen over het gebruik van de bestaande loods.”

Bron: Arenalokaal