Artiestenbijeenkomst Pronkzitting Schaijk 2024

Artiestenbijeenkomst voor pronkzitting Schaijk 2024

Pronkzitting Schaijk 2024 komt er weer aan. Je zou het niet zeggen met deze tropische temperaturen, maar verschillende commissies zijn al volop in de weer voor het aankomende seizoen. Zo ook de commissie pronkzitting.

De artiestenbijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 oktober om 20.00 uur in de Phoenix, waarbij ieder van harte welkom is om te komen informeren naar de mogelijkheden, de eerste prille ideeën te delen, te enthousiasmeren of gewoon om de sfeer van artiestenruimte alvast wat te proeven.
Naar de artiestenbijeenkomst komen is uiteraard geheel vrijblijvend, je hoeft nog geen definitieve deelname te bevestigen.
Wel wil de commissie pronkzitting vragen om even voor 30 september aan Jan van der Linden (streep commissie pronkzitting) door te geven of je voornemens bent de 11e aanwezig te zijn, zodat de commissie daar rekening mee kunnen houden in de planning.

Data pronkzitting Schaijk 2024

  • 1e zaterdagmiddag- en avondvoorstelling: 13-01-2024
  • Vrijdagavond voorstelling: 19-01-2024
  • 2e zaterdag avondvoorstelling: 20-01-2024
  • Jeugdpronkzitting: 14-01-2024

Daarnaast de data van de artiestenbijeenkomst, oefenavonden/generale en evaluatie:

  • Artiestenbijeenkomst: woensdag 11-10-2023, 20.00 uur Phoenix
  • 1e Oefenavond: woensdag 15-11-2023, 20.00 uur Phoenix
  • 2e Oefenavond: woensdag 20-12-2023, 20.00 uur Phoenix
  • Uiterste inleverdatum muziek/filmpjes t.b.v. audiovisuele ondersteuning: 31-12-2023
  • Generale repetitie: woensdag 10-01-2024, 20.00 uur Phoenix
  • Evaluatie Pronkzitting met artiesten: 31-01-2024, 20.00 uur Phoenix