Geen optocht in Schaijk door het Coronavirus

Geen optochten in Schaijk

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is de kogel door de kerk: in 2021 zijn er geen optochten in Schaijk. Zowel de grote als de jeugdoptocht gaan niet door. Een enorme teleurstelling, maar wel de juiste beslissing.

Voorzitter Maarten Hendriks van Stichting Carnaval de Moeslanden vertelt; “Dit is een weloverwogen besluit, genomen op basis van de huidige regelgeving, de te verwachte ontwikkelingen van de pandemie, het feit dat nagenoeg al ons omringende dorpen de optocht afgelast hebben (wat impact heeft op de toestroom van bezoekers aan de Moeslandse optochten) en overleg met de gemeente.”

De extra clubvergadering van 30 november komt dan ook te vervallen. Daar mochten de clubs, samen met de Stichting, gaan praten over (met name) de optocht en hoe dan carnaval te gaan vieren in 2021.

Word er dan niets aan carnaval gedaan?
“Jawel, we gaan doen wat mogelijk is binnen de dan geldende regels en op basis van gezond verstand. Alle activiteiten zijn anders en waar nodig meer ingetogen. De opening van het carnavalseizoen zal digitaal zijn, zowel voor Jeugdcarnaval als Grote carnaval. Waarbij Jeugdcarnaval “gewoon” hun nieuwe prins en prinses zullen presenteren.

De commissie pronkzitting is keihard aan het werk om een vorm van pronkzitting te presenteren. Dit zal waarschijnlijk een digitale variant worden. Ook kunnen jullie uitzien naar een, aangepaste, carnavalskrant” aldus Hendriks.

De voorzitter vervolgt “Voor wat betreft de carnaval zelf kunnen we nog niet veel zeggen. We hebben goed overleg met de horeca en gemeente. We kunnen in gezamenlijkheid tot zeer kort voor de carnaval nog schakelen om iets moois te organiseren. We blijven kijken wat mogelijk is”.