Stichting Carnaval de Moeslanden

Nog geen beslissing over Moeslands carnaval 2021

Het was een druk bezochte vergadering, maandagavond bij de Potter. Een goed teken, een teken dat het Moeslands carnaval springlevend is, maar ook met vele vragen. Vragen die op deze avond niet werden beantwoord. Wat wel duidelijk werd was dat de meerderheid van de aanwezigen pleitte voor het doorgaan van carnaval. In welke vorm dan ook.

Voor alle evenementen die het Moeslands carnaval rijk is kon er door de aanwezigen een plan, idee of alternatief aangedragen worden. Zo werd er geopperd om de pronkzitting te gaan verdelen over meerdere horecagelegenheden in Schaijk.

11-11-bal
Het 11-11-bal gaat dit jaar door al is het in een aangepaste versie. Zo zullen er alleen zitplaatsen zijn en kan er een maximaal aantal mensen binnen. Volgens Grootvorst Alexander Schoonenberg wordt het een uniek en heel leuk evenement. Meer informatie zal binnenkort volgen.

Gesprekken met horeca
Ook gaf de voorzitter aan dat Stichting Carnaval de Moeslanden het voortouw zal nemen met de gesprekken aangaande de Schaijkse horeca.
Er is al een oriënterend gesprek geweest met de voorzitter van Horeca Schaijk-Reek en daar zijn al wat dingen besproken.
“We hebben elkaar keihard nodig en wij willen daar graag leading in zijn”, aldus Maarten.

Carnaval
Uiteraard werd ook Moeslands carnaval 2021 besproken. Moet het wel vijf dagen of kan het ook twee dagen en het restant van de dagen met Hemelvaart? Vele ideeën werden aangedragen en deze worden allemaal meegenomen in de beslissing die het bestuur van Stichting Carnaval de Moeslanden zal nemen.

Uiteraard kwam ook de optocht aan bod. De commissie optocht had verschillende plannen voor de optocht. Zo zou er een langere route kunnen komen zodat het publiek wel 1,5 meter uit elkaar kan blijven. Dit zou wel inhouden dat er kleiner gebouwd moet worden, anders wordt het lastig om met grote wagens de route te lopen. Ook het idee van de wagens en loopgroepen in vakken te plaatsen waardoor het publiek er langs kan lopen kwam deze avond voorbij.

Dat er deze avond geen beslissing zou worden genomen werd direct tijdens de vergadering door voorzitter Maarten Hendriks verteld.

De Stichting gaat nog op bezoek bij de gemeente Landerd en zal dan horen hoe de vlag er op dat moment bij hangt. Er komt nog een extra clubvergadering voor (of op) 1 december.

Wat ook de uitkomst zal worden, carnaval moet samen gevierd worden en dat is door de Covid 19-regels niet mogelijk.