Ouwverwetste gezelligheid

Ouwverwetste gezelligheid!

Zo rond de carnaval begint het bij de meesten wel weer te kriebelen; het carnavalsgevoel! Zo ook bij René van Rooij en die had jullie nog wat te melden:

Ha feestneuzen! Houde gullie ok zo van ouwverwetste carnavalsmuziek? Dan heb ik hier iets vûr ullie. Uiteraard luisterde gullie hier altijd al noar de livestream van deoptocht.nl, en doar komme ze uiteraard ok allemoal langs, mar hier hedde de link noar Spotify, vur op oewe telefoon! Da we mar veul bloasmuziek meuge heure de kommende carnaval! Alaaf Schoijk en umstreken! Groeten, René van Rooij

Ps. Ze stoan ok op Deezer, HITS.nl, Aajtjoens en de andere bekende portals!