Stichting Carnaval de Moeslanden

Clubvergadering in Partycentrum De Raaf

De carnaval zit er al weer een tijdje op en volgens goed gebruik wordt er dan volop geëvalueerd. Dit wordt gedaan tijdens de clubvergadering om maandag 20 maart in Partycentrum De Raaf. Aanvang 20.30 uur

Agenda
De agenda ziet er als volgt uit:

  • opening en vaststellen agenda
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Evaluatie carnaval 2017
  • Aandachtspunten commissie optocht (o.a. hoogte/breedte en inleveren thema’s)
  • Kasverslag
  • Rondvraag

Mocht je zelf nog agendapunten hebben, dan kun je deze vooraf mailen naar secretaris@moesland.nl.