Uitgaan Plekkersbal 2014

Carnaval wordt steeds meer een jongerenfeest, tradities verdwijnen

In het Brabantse carnavalsland loopt een scheidslijn tussen jongeren en ouderen. Jongeren vieren steeds vaker carnaval, ouderen steeds minder. Ouderen ergeren zich vaak aan drankmisbruik en ze ervaren carnaval steeds meer als een meerdaags festival. Jongeren, gewend als ze zijn aan festivals, zien dat heel anders.

De twee groepen hebben twee dingen gemeen: rituelen als de carnavalsmis, een askruisje halen en haringhappen laten ze allebei steeds vaker links liggen. En beide vinden dat kroegen veel te veel mensen binnen laten waardoor het niet meer gezellig is.

Dat blijkt uit een enquête die onderzoeksbureau Tangram uitvoerde in opdracht van Omroep Brabant. Er deden zeshonderd Brabanders van 16 jaar en ouder mee aan dat onderzoek.

40 procent viert bijna altijd carnaval
Nog maar een kwart van de ondervraagden viert altijd carnaval, 16 procent doet dat meestal en een kwart van de mensen doet het soms. Conclusie: 40 procent van de geënquêteerden viert bijna altijd carnaval.

Naarmate de Brabander ouder wordt neemt de animo om carnaval te vieren af. Van de jongeren onder de 30 viert bijna de helft altijd carnaval, terwijl dat percentage in de groep boven de 45 jaar nog maar 15 is.

Hoppen van plaats naar plaats
Bijna de helft van de jongeren hopt van de ene plaats naar de andere om carnaval te vieren. Ouderen zijn honkvast, die vieren carnaval vooral in het eigen dorp of de eigen stad.

Carnavalsoptocht blijft populair
Hoewel de meeste carnavalstradities afkalven, is de carnavalsoptocht er eentje die in ere wordt gehouden. Iets meer dan de helft van de carnavalsvierders staat op enig moment langs de route van zo’n optocht. De carnavalsmis, het askruisje halen en het haringhappen zijn uit. Er zijn ook steeds minder mensen lid van een carnavalsvereniging of een spaarkas. Mensen lopen volgens het onderzoek van Tangram ook niet warm voor de bouwclubs van carnavalswagens.

Drankmisbruik grootste ergernis
Carnaval heeft ook zo z’n ergernissen. Drankmisbruik is de grootste, gevolgd door mensen die de regels van het carnaval niet kennen. Ook waterig bier en het deurbeleid van cafés wordt meer dan eens genoemd als ergernis. Over de ergernissen zijn ouderen en jongeren het overigens bijna eens, op één ding na: het drankmisbruik. Daar stoort meer dan de helft van 65-plussers zich aan, terwijl nog geen kwart van de mensen onder de 30 er aanstoot aan neemt.

Kroegen zijn te vol
Zeventig procent van de deelnemers (ouderen en jongeren) vindt dat de kroegen vaak veel te veel mensen binnenlaten waardoor het eigenlijk niet leuk meer is. De onderzoekers stelden ook vragen over de rol van Omroep Brabant tijdens carnaval. 65 procent van de ondervraagden vindt dat Omroep Brabant positief bijdraagt aan carnaval. De Brabanders die geen carnaval vieren – en dat is een kwart – mijdt Omroep Brabant tijdens carnaval.

Bron: Omroep Brabant