Boeren en politiek Landerd nog mijlenver uit elkaar over geurbeleid

Boeren en politiek Landerd nog mijlenver uit elkaar over geurbeleid

De standpunten van de boeren en politiek in Landerd liggen nog mijlenver uit elkaar, zo bleek dinsdagavond tijdens de najaarsvergadering van de plaatselijke afdeling van het ZLTO in Zeeland. Zo’n 150 belangstellenden – naast veel agrariërs ook een aantal raadsleden en wethouders – kwamen op de bijeenkomst in Het Witte Huis af. De emoties liepen bij tijd en wijle hoog op. Arena doet verslag van de avond.

“Er is de afgelopen periode veel commotie geweest over het strenge beleid van de gemeente”, zegt ZLTO Landerd-voorzitter Bart Voet in zijn openingswoord. “Volgens sommigen snappen de boeren het allemaal niet zo goed en moeten zij het gewoon nog een keer goed uitgelegd krijgen. Wij boeren snappen het echter weldegelijk, maar hebben het gevoel dat we niet langer welkom zijn in Landerd. Gevolg is dat er enkele acties zijn aangekondigd. Bouwschuren worden niet meer ter beschikking gesteld en sponsoring wordt stopgezet. Ondanks de mogelijk negatieve gevolgen voor de gemeenschap krijgen we veel bijval en begrip van de burgers. Er is dus een verschil in de politieke en de werkelijke beleving van overlast van de agrarische sector. Hopelijk komt de politiek ook tot dat inzicht, liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Vervolgens neemt Fred Stouthart van de Omgevingsdienst het woord. Als onderzoeksleider was hij nauw betrokken bij de vormgeving van de nieuwe geur- en afstandsnormen in de gemeente Landerd. In zijn presentatie laat Stouthart zien dat Landerd van de drie onderzochte scenario’s kiest voor de geurnorm 1-8 (1 odeur-unit in De kern en 8 in de buitengebied, red.). Wanneer hij de sheet toont met de geurnormen in andere gemeenten in de regio valt vooral het grote verschil met de gemeenten Oss en Uden op. In beide gemeenten zijn de geurnormen veel minder streng. Zo hanteert Oss de norm 6-14 en Uden 3-14. Bart Voet: “Heel raar dat Oss en Uden veel ruimere normen hanteren. Dat zijn toch de gemeentes waarmee Landerd straks gaat herindelen. Het geurbeleid uit Oss is bovendien pas in 2013 vastgesteld, dus het ligt niet voor de hand dat dat op korte termijn weer wordt aangepast.”

Afstandsnormen
Vanuit de zaal reageert Manita van Gerwen, eigenaresse van een agrarisch adviesbureau uit Reek, op het betoog van Stouthart “Ik vind het jammer dat in deze presentatie alleen de geurnormen van regiogemeenten worden getoond en niet ook de afstandsnormen die andere gemeenten in de omgeving hanteren. In Oss en Uden zijn er niet alleen veel ruimere geurnormen, ook qua afstandsnormen voeren zij een veel soepeler beleid dan Landerd.”

‘Is er hier een kippenschuur?’
Het verschil in beleving tussen burgers en politiek waaraan Bart Voet in zijn opening refereerde, wordt onderstreept door een anekdote vanuit de zaal. “Ik ben zo’n ziekmakend, stinkend bedrijf uit Schaijk”, zegt agragriër Robert van der Bolt cynisch. “Pas geleden was ik op een buurtfeest, waar ik aan de mensen uit de buurt vertelde dat ik flink omhoog zit met mijn kippenschuur. Weet je wat ik van verschillende mensen te horen kreeg? Is er hier een kippenschuur? Dat zegt wel wat over de beleving van burgers volgens mij.” “De geuroverlast is in werkelijkheid vaak heel anders dan op papier wordt berekend”, valt Bart Voet de Schaijkse agrariër bij.

‘Schaalvergroting wordt aangejaagd’
Volgens varkenshouder Tinie van Tilburg uit Zeeland wordt met het voorgenomen beleid van Landerd een averechts effect bereikt. “De schaalvergroting van agrarische bedrijven wordt daarmee alleen maar aangejaagd”, stelt hij. “Voor grotere bedrijven is het veel gemakkelijker om stankreductie te behalen. Op die manier werk je megastallen juist in de hand.”

Meestgehoorde geluid vanuit de zaal is: ‘We gaan straks toch herindelen, dus waarom hanteert Landerd niet dezelfde regels als de gemeenten Oss en Uden?’ Wethouder Hans Vereijken slaat vervolgens een flater door te melden dat hij de ‘lokale situatie in de gemeente Oss niet exact kent’. Hoongelach en geschreeuw vanuit de zaal valt hem ten deel. “Wát een lulverhaal! Als je dat niet weet, heb je je huiswerk als wethouder niet gedaan en moet je acuut vertrekken”, roept een woedende agrariër.”
“Als ik de wethouder zo hoor dan is er weinig dialoog mogelijk met de politiek”, stelt een andere boer. Een derde agrariër reageert zichtbaar geëmotioneerd op de ontstane situatie in Landerd. “Wij zijn het wisselgeld van de coalitie, zo ga je niet met mensen van vlees en bloed om. Ik ben nog een jonge agrariër, vader van drie kinderen, en moet nog vele jaren vooruit met mijn bedrijf”, zegt hij met een brok in de keel. “Hoe moet ik dat redden met het huidige beleid van de gemeente?”

‘Spanningsveld’
Ook een aantal raadsleden is aanwezig op de ZLTO-bijeenkomst. RPP-voorman Roland Werring richt het woord tot de zaal. “We willen als raad een open dialoog aangaan, samen met het ZLTO. Er is zeker toekomst voor boeren in Landerd, maar wij als raad moeten de belangen van álle inwoners behartigen, ook van de burgers. Dat zorgt soms voor een spanningsveld. Aan ons de taak om hier de goede lijn in te vinden”, zegt Werring.

Het ZLTO beraadt zich volgens voorzitter Bart Voet nog over het eventueel opschorten van de acties tegen de verenigingen en carnavalsclubs tot de forumbijeenkomst van eind november. “Dat gaan we morgen bespreken.”

Bron: Arenalokaal.nl – Foto: Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl