Stichting Carnaval De Moeslanden

Kan jouw club de toekomst van het Moeslands carnaval wat schelen?

Stichting Carnaval De Moeslanden wil na het prachtige 55-jarig jubileum vooruit kijken en met de clubs bepalen hoe de volgende 11 jaar er uit moeten zien. Hiertoe wil de Stichting met alle clubs van gedachten wisselen hoe de toekomst van weer 11 jaar Moeslands carnaval er uit zou kunnen zien.

Om zo de speerpunten voor het beleid te kunnen formuleren. Dit wordt gedaan aan de hand van een methode waarbij er wordt ingezoomd op sterke en zwakke punten van het Moeslandse carnaval en toekomstige kansen en bedreigingen in onze relevante omgeving. Daaruit kunnen we dan de op te pakken verbeterpunten voor de toekomst afleiden. In het najaar worden de uitkomsten voorgelegd aan de clubvergadering.

Dus als jouw club de toekomst van het Moeslands carnaval wat kan schelen, geef je dan op voor deze brainstormavond op maandag 26 mei, aanvang 20.30 uur bij Nieuw Schaijk. We vragen elke actieve club om met maximaal 2 à 3 personen te komen, opgave via een mailtje naar secretaris@moesland.nl.