Stichting Carnaval De Moeslanden

Aanmelden voor het ziekenbezoek in het Moesland

Wilt u een naaste of bekende een hart onder de riem steken tijdens carnaval? Geef diegene dan op voor een ziekenbezoek op vrijdag 28 februari of zaterdag 1 maart. Dit jaar zal onze kersverse Prins Joep voor het eerst een bezoek brengen aan zieke en aller-oudste (90 plus) inwoners van het Moesland. Een ieder die niet aan carnaval kan deelnemen, wordt in het zonnetje gezet en met een fruitmandje verrast. Prins Joep met zijn Dansgarde, de Huppelpupkes, de Raad van 11 en natuurlijk de Hofkapel komen graag bij de mensen thuis op bezoek. Maar ook in De Nieuwe Hoeven, Compostella of elders zullen de Prins en zijn gevolg graag de sfeer van carnaval komen brengen.
Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

Wie kunt u aanmelden?
Een zieke of oudere moeszak of moeszakkin kan worden aangemeld bij de commissie ziekenbezoek. Aanmelden kan worden gedaan door een naaste, familielid, kennis , bekende of goede buur. Meld gerust bij ons aan! Immers liever 2x aangemeld , dan te worden vergeten. Ook zieke kinderen die niet kunnen gaan carnavallen, kunnen worden aangemeld. Hier komt de jeugdcarnaval dan gezellig op bezoek.

Aanmelden vóór uiterlijk woensdag 26 februari bij Cindy van Rooij: 06-143 24 808 (of mail: cpmvanrooij@gmail.com) of Neske Schoonenberg: 06-288 11 440 of Bregje Spijkers: 06-136 15 163.

Graag vragen wij u om naam, adres en eventueel een telefoonnummer van een naaste door te geven. Met elkaar zorgen we dan voor een prachtige carnaval voor iedereen!