Brandblussers voor carnavalsclubs Schaijk

Brandblussers voor optocht Schaijk

Tijdens de optocht (zowel van de jeugd als van de grote) is het verplicht om op de trekstang van elke carnavalswagen een brandblusser te hebben. Maar ook tijdens de bouw dient deze al in de bouwschuur aanwezig te zijn, daar wordt namelijk gelast en met slijptollen gewerkt evenals een kachel/hete luchtkanon die in gebruik is.

Bruikleen
Net als voorgaande jaren kan men ook dit jaar een brandblussers in bruikleen krijgen van Stichting Carnaval de Moeslanden. Er wordt dan een bruikleenovereenkomst afgesloten en de bruiklener betaalt een borgstelling van vijftig euro.

Terugbetaling van de borgstelling bij inlevering van de brandblusser direct na afloop van de carnaval op woensdag 13 februari

Afhalen: zaterdag 8 dec. tussen 13.00 en 14.00 uur
Adres: “t Karhok” (loods van de stichting) In de Bossestraat achter de Piramide
Inleveren op woensdag 13 februari 2013 op hetzelfde adres.

Namens Stichting Carnaval de Moeslanden
Ronald van Rooij 06-23613107
Egbert Manders 06-12152572