Zuipbakken verbieden in optocht Schaijk?

Zuipkarren uit den boze in Schaijk

Tijdens de clubvergadering van afgelopen maandag werd er teruggekomen op het punt ‘zuipkarren’.
Dit punt was van de vorige vergadering meegenomen en er zou nu duidelijkheid komen.
De voorschriften voor deelname aan de optocht zijn als volgt veranderd:

bij onderdeel 2:
“In geval van dreigend gevaar (bijv. vanwege de constructie of in geval van vuur) of in geval van bovenmatig alcoholgebruik of hinderlijke geluidsoverlast – dit alles ter beoordeling van de Stichting – heeft de Stichting het mandaat van de clubs om deelnemers direct uit de optocht te verwijderen.”

Natuurlijk is onze belangrijkste insteek van te voren met clubs hierover in gesprek te gaan en de regel nooit te hoeven toepassen.

En zo is het. De Schaijkse optocht is groot geworden met prachtige, kleurrijke beweeglijke wagens, schitterende loopgroepen en individuelen. En niet met zuipbakken!