Stichting Carnaval De Moeslanden

Verslag clubvergadering online

Het verslag van de laatste clubvergadering staat online. Punten die destijds ter sprake kwamen waren onder andere het jubileumjaar, zuipkarren, wisselingen van posities in de Stichting Carnaval de Moeslanden en de evaluaties van verschillende activiteiten.

Verzekeringen
De verzekeringen zijn ook weer onder de loep genomen. Bij het verslag vind je een bijlage met punten betreffende de verzekeringen. Het verslag van de clubvergadering kun je hier terugvinden.