'Carnavalsclubs zomaar geld geven is toch van de zotte'

‘Carnavalsclubs zomaar geld geven is toch van de zotte’

Landerdse verenigingen die een jubileum vieren mogen een beroep doen op de zogeheten representatieregeling. Dit houdt in dat de jubilerende vereniging een bedrag geschonken krijgt van de gemeente. Voor carnavalsclubs bestaat een aparte regeling. RPP-raadslid Niek Egtberts heeft hierover een aantal vragen gesteld aan het college van B en W, dat vooralsnog geen bevredigend antwoord heeft gegeven.

Het balletje begint te rollen als Egtberts in maart de besluitenlijst van het college onder ogen krijgt. “Daarop zag ik dat carnavalsvereniging De Moeslanden namens heel veel Schaijkse clubs een verzoek voor geld indiende vanwege een jubileum”, verklaart de Reekenaar. “Toen dacht ik ‘wat krijgen we nou?’ Dat is gouden handel voor De Moeslanden. Daarom heb ik de representatieregeling opgevraagd. Die regeling riep echter nog meer vragen op. Waarom krijgt een carnavalsclub die elf jaar bestaat 75 euro, terwijl een vereniging die tien jaar bestaat slechts 50 euro krijgt? Dat is vijftig procent meer voor de carnavalsclub. Wat is een club eigenlijk en wie controleert ze nog wel echt bestaan en actief deelnemen aan carnaval? Die clubs zomaar geld geven is toch van de zotte. De afgelopen jaren zijn er ook alleen aanvragen uit Schaijk binnengekomen, niks uit Zeeland of Reek.”

Aanpassing
Om antwoord te krijgen stelt Egberts halverwege mei een aantal vragen aan het college. Uit het antwoord blijkt dat de representatieregeling in april is aangepast. Enkel carnavalsverenigingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel maken nog aanspraak op de regeling. Het college gaat inhoudelijk niet in op de vragen van de RPP, omdat zij ‘van mening zijn dat het een en ander nu achterhaald is’.
Niek Egtbers neemt echter geen genoeg met de reactie van het college. “Dit is belachelijk”, stelt hij. “De vragen zijn zeker nog relevant. Ik wil nog steeds weten weten hoe het geld voorheen verdeeld is. Daarom heb ik nieuwe vragen gesteld. Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden.”

‘Stukje cultuur’
Wethouder Peter Raaijmakers zegt dat de representatieregeling herzien is in kader van de bezuinigingen. Hij vindt het standpunt van de RPP te negatief. “Carnaval is een stukje cultuur”, legt de wethouder uit. “Zeker in Schaijk zijn er veel mensen bij betrokken. Er worden veel activiteiten georganiseerd, voor mensen van alle leeftijden. Vanuit die filosofie is gekeken of we dit nog konden stimuleren. We zaten toen nog ruimer in de middelen. Daarom is besloten jubilerende carnavalsclubs tegemoet te komen. Het was puur een stukje waardering richting de vrijwilligers. Het is jammer dat we dat tegenwoordig niet meer kunnen opbrengen.”

Bron: www.arenalokaal.nl