Midzomercarnaval Schaijk 2011

Midzomercarnaval Schaijk

Tijdens het Moeslandse midzomercarnaval komt dit jaar op vrijdagavond de officiële “Skihut On Tour” naar Schaijk! Op zaterdagavond treedt de formatie “Reflex” op en op zondagmiddag wordt het zg. ‘levend voetbalspel’ georganiseerd.

Levend voetbalspel
Het ‘levend voetbalspel’ wordt gespeeld met 2 teams van elk 6 personen. Iedere speler heeft een vaste positie in het veld. Voor een goed resultaat is de samenwerking tussen de spelers van groot belang. Dit voetbalspel is erg vermakelijk en het maakt niet echt uit of je kan voetballen of niet.

Opgave
Opgave en informatie hiervoor bij Stefan van Ras (tel. 461891, mail: stefan.lean@home.nl), vanaf 16 jaar. Inschrijfgeld à 11 euro per team van 6 spelers en/of speelsters.

Feest in de tent
Het Moeslands zomercarnaval – het Feest in de Tent – wordt het laatste weekend van mei georganiseerd op 27, 28 en 29 mei; dit jaar op de hoek van de Udensedreef en Hoevestraat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Carnaval De Moeslanden, Peter Klievink, tel. 463475.